Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kalem Suresi
566
29 . Cüz

Meal 42-43

Baldırların açılacağı (işlerin zorlaşacağı) ve kâfirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde buna güç yetiremeyecekleri günü (Kıyamet gününü) düşün. Halbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar(ve buna yanaşmıyorlar)dı. 42-43﴿

Meal 44

(Ey Muhammed!) Bu sözü (Kur'an'ı) yalanlayanlarla beni başbaşa bırak. Biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helaka yaklaştıracağız. 44﴿

Meal 45

Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır. 45﴿

Meal 46

Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç yükü altına mı girmişlerdir? 46﴿

Meal 47

Yahut gayb (levh-i mahfuz) kendi yanlarında da onlar mı (bundan aktarıp) yazıyorlar? 47﴿

Meal 48

Sen, Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi (Yûnus) gibi olma. Hani o, (balığın karnında) kederli bir halde Rabbine yakarmıştı. 48﴿

Meal 49

Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmış bir halde ıssız bir yere atılacaktı. 49﴿

Meal 50

(Fakat böyle olmadı.) Rabbi onu (peygamber olarak) seçti ve salih kimselerden kıldı. 50﴿

Meal 51

Şüphesiz inkar edenler Zikr'i (Kur'-an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. 51﴿

Meal 52

Halbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür. 52﴿

Hâkka Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyeti oluşturan“el-Hâkka” kelimesinden almıştır. Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyametdemektir. Sûrede başlıca, Kıyameti inkâr edenlerin görecekleri cezalarve mü’minler ile kâfirlerin dehşetli Kıyamet günündeki hâlleri konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Gerçekleşecek olan kıyamet! 1﴿

Meal 2

Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet? 2﴿

Meal 3

Gerçekleşecek olan kıyametin ne olduğunu sen ne bileceksin? 3﴿

Meal 4

Semûd ve Âd kavimleri, yüreklerini hoplatacak olan büyük felaketi (Kıyameti) yalanladılar. 4﴿

Meal 5

Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile helâk edildi. 5﴿

Meal 6

Âd kavmine gelince onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgarla helak edildi. 6﴿

Meal 7

Allah onu kesintisiz olarak yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. 7﴿

Meal 8

Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun? 8﴿
Hâkka Suresi
567
29 . Cüz

Meal 9

Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler (halkı olan Lût kavmi) hep o suçu işlediler. 9﴿

Meal 10

Öyle ki Rablerinin elçilerine karşı geldiler. Bunun üzerine Allah da onları gittikçe artan bir azap ile yakaladı. 10﴿

Meal 11-12

Şüphesiz, (Nûh zamanında) su bastığı vakit, sizi gemide biz taşıdık ki, bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin. 11-12﴿

Meal 13-15

Sûr'a bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş(kıyamet kopmuş)tur. 13-15﴿

Meal 16

Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur. 16﴿

Meal 17

Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz taşıyıcı taşır. 17﴿

Meal 18

O gün (hesap için Allah'a) arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. 18﴿

Meal 19

İşte o vakit, kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki: "Gelin, kitabımı okuyun!" 19﴿

Meal 20

"Çünkü ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum." 20﴿

Meal 21

Artık o, hoşnut bir hayat içindedir. 21﴿

Meal 22

Yüksek bir cennettedir. 22﴿

Meal 23

Onun meyveleri sarkar (kolaylıkla devşirilebilir). 23﴿

Meal 24

(Onlara şöyle denir:) "Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık, afiyetle yiyin, için." 24﴿

Meal 25

Kitabı kendisine sol tarafından verilen ise şöyle der: "Keşke kitabım bana verilmeseydi." 25﴿

Meal 26

"Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim." 26﴿

Meal 27

"Keşke ölüm her şeyi bitirseydi." 27﴿

Meal 28

"Malım bana hiçbir yarar sağlamadı." 28﴿

Meal 29

"Saltanatım da yok olup gitti." 29﴿

Meal 30

(Allah şöyle der:) "Onu yakalayıp bağlayın." 30﴿

Meal 31

"Sonra onu cehenneme atın." 31﴿

Meal 32

"Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan zincire vurun onu." 32﴿

Meal 33

"Çünkü o, azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu." 33﴿

Meal 34

"Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu." 34﴿