Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kalem Suresi
565
29 . Cüz

Meal 16

Yakında onun alnına (cehennemlik) damgasını vuracağız! 16﴿

Meal 17-18

Biz, vaktiyle şu bahçe sahiplerine belâ verdiğimiz gibi onlara da belâ verdik. Hani bahçe sahipleri, ("Allah izin verirse" gibi) bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. 17-18﴿

Meal 19-20

Fakat onlar uykudayken rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir âfet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. 19-20﴿

Meal 21

Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler: 21﴿

Meal 22

"Eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin!" 22﴿

Meal 23

Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı: 23﴿

Meal 24

"Aman, bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın!" 24﴿

Meal 25

Amaçlarını, planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. 25﴿

Meal 26-27

Bahçeyi gördüklerinde ise, "Herhalde yanlış yere gelmişiz; yok yok, ürünü kaybetmişiz" dediler. 26-27﴿

Meal 28

İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi: "Ben size, ‘Allah’ın yüceliğini dile getirmelisiniz’ dememiş miydim?" 28﴿

Meal 29

Şöyle cevap verdiler: "Rabbimizin şanı yücedir; doğrusu biz haksızlık etmişiz." 29﴿

Meal 30

Ardından, birbirlerini kınamaya başladılar: 30﴿

Meal 31

"Yazıklar olsun bize" dediler, "Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. 31﴿

Meal 32

Belki rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz rabbimizden bunu diliyoruz." 32﴿

Meal 33

İşte ceza budur. Âhiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi! 33﴿

Meal 34

Şüphesiz Allah’a itaatsizlikten sakınanlar için rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. 34﴿

Meal 35

Öyle ya, emrimize boyun eğenleri o günahkârlarla bir mi tutacağız? 35﴿

Meal 36

Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? 36﴿

Meal 37-38

Yoksa elinizde okuduğunuz bir kitap var da orada dilediğinizin sizin olacağı mı yazılı? 37-38﴿

Meal 39

Yoksa, "Neye hüküm verirseniz o mutlaka sizindir" diye tarafımızdan lehinize verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? 39﴿

Meal 40

Sor onlara: İçlerinden kim buna kefil oluyor? 40﴿

Meal 41

Yoksa onların (kendilerine akıl veren) ortakları mı var? Doğru söylüyorlarsa haydi getirsinler ortaklarını! 41﴿

Meal 42

İş ciddileşip paçalar sıvandığı gün secdeye çağrılırlar, ama bunu yapamazlar; 42﴿
Kalem Suresi
566
29 . Cüz

Meal 43

O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. Halbuki onlar, yapabilecek durumda iken de secdeye çağrılmışlardı. 43﴿

Meal 44

Sen bu sözü yalan sayanı bana bırak! Biz onları, bilemeyecekleri bir şekilde yavaş yavaş azaba doğru çekeceğiz. 44﴿

Meal 45

Onlara mühlet veriyorum; ama benim planım çok sağlamdır! 45﴿

Meal 46

Yoksa, sanki sen onlardan bir ücret istiyorsun da bunun ağırlığı altında kalmaktan mı çekiniyorlar? 46﴿

Meal 47

Yahut gayb bilgisine sahipler de oradan mı alıp yazıyorlar? 47﴿

Meal 48

Sen rabbinin hükmüne sabret; balığın yoldaşı (Yunus peygamber) gibi olma. Hani o, öfkeli olarak seslenmişti. 48﴿

Meal 49

Rabbinin lutfu imdadına yetişmeseydi o mutlaka kınanmayı hak etmiş olarak ıssız bir sahaya atılacaktı. 49﴿

Meal 50

Fakat rabbi onu seçip sâlihlerden eyledi. 50﴿

Meal 51

O inkârcılar Kur’an’ı işittikleri zaman, seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, "Şüphe yok o bir delidir" derler. 51﴿

Meal 52

Oysa Kur’an, âlemler için öğütten başka bir şey değildir. 52﴿

Hâkka Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyeti oluşturan“el-Hâkka” kelimesinden almıştır. Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyametdemektir. Sûrede başlıca, Kıyameti inkâr edenlerin görecekleri cezalarve mü’minler ile kâfirlerin dehşetli Kıyamet günündeki hâlleri konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

O gerçekleşecek olay (kıyamet)! 1﴿

Meal 2

Nedir o büyük olay? 2﴿

Meal 3

O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin! 3﴿

Meal 4

Semûd ve Âd, kapılarını çalacak felâketi yalan saymışlardı. 4﴿

Meal 5

Semûd kavmi çok şiddetli bir depremle helâk edildi. 5﴿

Meal 6

Âd halkı ise dehşetli bir kasırga ile yok ediliverdi. 6﴿

Meal 7

Allah o kasırgayı ardarda yedi gece, sekiz gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki (orada bulunsaydın), o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. 7﴿

Meal 8

Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? 8﴿