Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kalem Suresi
565
29 . Cüz

Meal 16

Biz yakında onun burnuna damga vuracağız (kibirini kırıp rezil edeceğiz). 16﴿

Meal 17-18

Biz, vaktiyle «bahçe sahipleri»ne belâ verdiğimiz gibi, onlara da belâ verdik. Hani onlar (bahçe sahipleri), sabah olurken (kimse görmeden) onu (mahsullerini) devşireceklerine yemin etmişlerdi. Onlar istisna da etmiyorlardı 17-18﴿

Meal 19-20

Fakat onlar daha uykudayken Rabbinin katından (gönderilen) kuşatıcı bir âfet (ateş) bahçeyi sarıverdi de, bahçe kapkara kesildi. 19-20﴿

Meal 21-22

(Beri tarafta ise) onlar, sabah olurken: Madem devşireceksiniz, hadi erkenden mahsülünüzün başına gidin! diye birbirlerine seslendiler. 21-22﴿

Meal 23-24

Derken: Aman, bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın! diye fısıldaşa fısıldaşa yola koyuldular. 23-24﴿

Meal 25

(Evet, yoksullara yardıma) güçleri yettiği halde, onları yardımdan mahrum etmek niyet ve azmi ile erkenden yola düştüler. 25﴿

Meal 26

Fakat bahçeyi gördüklerinde: Mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız! dediler. 26﴿

Meal 27

Yok yok, doğrusu biz mahrum bırakılmışız! 27﴿

Meal 28

İçlerinden en makul olanı şöyle dedi: Ben size «Rabbinizi tesbih etsenize» dememiş miydim? 28﴿

Meal 29

Rabbimizi tesbih ederiz; doğrusu biz (kendi kendimize) yazık etmişiz, dediler. 29﴿

Meal 30

Ardından, kabahati birbirlerine yüklemeye başladılar. 30﴿

Meal 31

(Nihayet) şöyle dediler: Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz. 31﴿

Meal 32

Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz (artık) Rabbimizi(O'nun hoşnutluğunu) arzuluyoruz. 32﴿

Meal 33

İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi! 33﴿

Meal 34

Şu da muhakkak ki, takvâ sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır. 34﴿

Meal 35

Öyle ya, (Allah'a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlar gibi tutar mıyız hiç? 35﴿

Meal 36

Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? 36﴿

Meal 37

Yoksa size ait bir kitap var da, (bu bâtıl inanışları) onda mı okuyorsunuz? 37﴿

Meal 38

Onda, beğendiğiniz her şey sizin için mutlaka vardır (diye mi yazılı)? 38﴿

Meal 39

Yoksa, «Ne hükmederseniz mutlaka sizindir» diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? 39﴿

Meal 40

Sor onlara: Bu iddiayı onların hangisi savunacak? 40﴿

Meal 41

Yoksa ortakları mı var onların? Sözlerinde doğru iseler, hadi getirsinler ortaklarını! 41﴿

Meal 42

O gün incikten açılır ve secdeye davet edilirler; fakat güç getiremezler. 42﴿
Kalem Suresi
566
29 . Cüz

Meal 43

Gözleri horluktan aşağı düşmüş bir halde kendilerini zillet bürür. Halbuki onlar, sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı (fakat yine secde etmiyorlardı). 43﴿

Meal 44

(Resûlüm!) Sen bu sözü (Kur'an'ı) yalan sayanı bana bırak (kendini üzme). Biz onları, bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz. 44﴿

Meal 45

Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim fendim çok sağlamdır! 45﴿

Meal 46

Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? 46﴿

Meal 47

Yahut gaybın bilgisi onların nezdinde de, onlar mı (istedikleri gibi) yazıyorlar? 47﴿

Meal 48

Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi (Yunus) gibi olma. Hani o, dertli dertli Rabbine niyaz etmişti. 48﴿

Meal 49

Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı o, mutlaka, kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı. 49﴿

Meal 50

Fakat ardından, Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu sâlihlerden kıldı. 50﴿

Meal 51

O inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâla da (kin ve hasetlerinden:) «Hiç şüphe yok o bir delidir» derler. 51﴿

Meal 52

Oysa o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür. 52﴿

Hâkka Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyeti oluşturan“el-Hâkka” kelimesinden almıştır. Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyametdemektir. Sûrede başlıca, Kıyameti inkâr edenlerin görecekleri cezalarve mü’minler ile kâfirlerin dehşetli Kıyamet günündeki hâlleri konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Gerçekleşecek olan; 1﴿

Meal 2

(Evet) nedir o gerçekleşecek olan? 2﴿

Meal 3

Gerçekleşecek olanın (kıyametin) ne olduğunu sen nereden bileceksin? 3﴿

Meal 4

Semûd ve Âd kavimleri, kapılarını çalacak felâketi (kıyameti) yalan saymışlardı. 4﴿

Meal 5

Semûd'a gelince: Onlar pek zorlu (bir sarsıntı) ile helâk edildiler. 5﴿

Meal 6

Âd kavmi ise, uğultulu, kasıp kavuran bir fırtına ile mahvedildiler. 6﴿

Meal 7

Allah onu, ardarda yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. 7﴿

Meal 8

Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun? 8﴿