Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kalem Suresi
565
29 . Cüz

Meal 16

Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. 16﴿

Meal 17

Şüphesiz biz, vaktiyle "bahçe sahipleri"ne belâ verdiğimiz gibi, onlara (Mekkeli inkarcılara) da belâ verdik. Hani o bahçe sahipleri, sabah erkenden (fakirler gelmeden) bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. 17﴿

Meal 18

(Bunu tasarlarken) istisna da yapmıyorlardı. ("İnşaallah" demiyorlardı.) 18﴿

Meal 19

Nihayet onlar uykuda iken Rabbinden bir afet (ateş) bahçeyi sardı. 19﴿

Meal 20

Böylece bahçe, (anızı) yakılmış toprağa döndü. 20﴿

Meal 21-22

Derken, sabahleyin birbirlerine, "Haydi, eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin" diye seslendiler. 21-22﴿

Meal 23-24

Bunun üzerine, "Sakın, bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın" diye fısıldaşarak yola koyuldular. 23-24﴿

Meal 25

(Yoksullara yardım etmeğe) güçleri yettiği halde (böyle söyleyerek) erkenden yola çıktılar. 25﴿

Meal 26

Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde, "Biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız!" dediler. 26﴿

Meal 27

(Gerçeği anlayınca da), "Hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız!" dediler. 27﴿

Meal 28

Onların en akl-ı selim sahibi olanı, "Ben size ‘Rabbinizi tespih etseydiniz ya! dememiş miydim?" dedi. 28﴿

Meal 29

Onlar, "Rabbimizi tesbih ederiz (yüceltiriz). Şüphesiz biz zalim kimseler imişiz" dediler. 29﴿

Meal 30

Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. 30﴿

Meal 31

Şöyle dediler: "Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz!" 31﴿

Meal 32

"Umulur ki, Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız." 32﴿

Meal 33

İşte böyledir azap! Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür; ah bir bilselerdi! 33﴿

Meal 34

Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında Naîm cennetleri vardır. 34﴿

Meal 35

Biz müslümanları suçlular gibi kılar mıyız? 35﴿

Meal 36

Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz? 36﴿

Meal 37

Yoksa size ait bir kitabınız var da (bu batıl hükümleri) ondan mı okuyorsunuz? 37﴿

Meal 38

Onda, "Seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir" (diye mi yazılı?) 38﴿

Meal 39

Yahut bizden, her ne hükmederseniz mutlaka öyle olacağına dair Kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız? 39﴿

Meal 40

Sor onlara: "Onların hangisi bu (iddianın doğruluğu)na kefildir?" 40﴿

Meal 41

Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenler iseler, haydi getirsinler ortaklarını! 41﴿

Meal 42-43

Baldırların açılacağı (işlerin zorlaşacağı) ve kâfirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde buna güç yetiremeyecekleri günü (Kıyamet gününü) düşün. Halbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar(ve buna yanaşmıyorlar)dı. 42-43﴿
Kalem Suresi
566
29 . Cüz

Meal 42-43

Baldırların açılacağı (işlerin zorlaşacağı) ve kâfirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde buna güç yetiremeyecekleri günü (Kıyamet gününü) düşün. Halbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar(ve buna yanaşmıyorlar)dı. 42-43﴿

Meal 44

(Ey Muhammed!) Bu sözü (Kur'an'ı) yalanlayanlarla beni başbaşa bırak. Biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helaka yaklaştıracağız. 44﴿

Meal 45

Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır. 45﴿

Meal 46

Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç yükü altına mı girmişlerdir? 46﴿

Meal 47

Yahut gayb (levh-i mahfuz) kendi yanlarında da onlar mı (bundan aktarıp) yazıyorlar? 47﴿

Meal 48

Sen, Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi (Yûnus) gibi olma. Hani o, (balığın karnında) kederli bir halde Rabbine yakarmıştı. 48﴿

Meal 49

Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmış bir halde ıssız bir yere atılacaktı. 49﴿

Meal 50

(Fakat böyle olmadı.) Rabbi onu (peygamber olarak) seçti ve salih kimselerden kıldı. 50﴿

Meal 51

Şüphesiz inkar edenler Zikr'i (Kur'-an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. 51﴿

Meal 52

Halbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür. 52﴿

Hâkka Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyeti oluşturan“el-Hâkka” kelimesinden almıştır. Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyametdemektir. Sûrede başlıca, Kıyameti inkâr edenlerin görecekleri cezalarve mü’minler ile kâfirlerin dehşetli Kıyamet günündeki hâlleri konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Gerçekleşecek olan kıyamet! 1﴿

Meal 2

Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet? 2﴿

Meal 3

Gerçekleşecek olan kıyametin ne olduğunu sen ne bileceksin? 3﴿

Meal 4

Semûd ve Âd kavimleri, yüreklerini hoplatacak olan büyük felaketi (Kıyameti) yalanladılar. 4﴿

Meal 5

Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile helâk edildi. 5﴿

Meal 6

Âd kavmine gelince onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgarla helak edildi. 6﴿

Meal 7

Allah onu kesintisiz olarak yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. 7﴿

Meal 8

Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun? 8﴿