Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kâfirûn Suresi
604
31 . Cüz

Kâfirûn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

De ki: "Ey inkârcılar! 1﴿

Meal 2

Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. 2﴿

Meal 3

Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. 3﴿

Meal 4

Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. 4﴿

Meal 5

Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. 5﴿

Meal 6

Sizin dininiz size, benim dinim banadır." 6﴿

Nasr Suresi

Medine döneminde inmiştir. 3 âyettir. Nasr, yardım demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Allah’ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde; 1﴿

Meal 2

Ve insanların akın akın Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde; 2﴿

Meal 3

Rabbine hamdederek şanının yüceliğini dile getir ve O’ndan af dile; şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir. 3﴿

Tebbet Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Ebû Leheb’in elleri kurusun! Kurudu zaten. 1﴿

Meal 2

Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı başka şeyler. 2﴿

Meal 3

O, alev alev yanan ateşe atılacak! 3﴿

Meal 4

Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da. 4﴿

Meal 5

Boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. 5﴿
İhlâs Suresi
605
31 . Cüz

İhlâs Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenliklebağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancınıtam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü’min olacağı için sûre bu adlaanılmaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

De ki: "O, Allah’tır, tektir. 1﴿

Meal 2

Allah sameddir. 2﴿

Meal 3

Doğurmamış ve doğmamıştır. 3﴿

Meal 4

O’nun hiçbir dengi yoktur." 4﴿

Felak Suresi

Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

De ki: "Sabahın rabbine sığınırım; 1﴿

Meal 2

Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden; 2﴿

Meal 3

Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden; 3﴿

Meal 4

Düğümlere üfürenlerin şerrinden; 4﴿

Meal 5

Bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden!" 5﴿

Nâs Suresi

Medine döneminde inmiştir. 6 âyettir. Nâs, insanlar demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-6

De ki: "Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!" 1-6﴿