Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kâf Suresi
520
26 . Cüz

Meal 36

Kendilerinden önce, onlardan daha güçlü olup yeryüzünde şehirler kurarak aralarında gidip gelen nice toplulukları yok ettik. Kurtuluş var mı? 36﴿

Meal 37

Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret vardır. 37﴿

Meal 38

Gökleri ve yeri altı günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik. 38﴿

Meal 39

Resulüm! Sen onların söylediklerini sabırla karşıla; güneş doğmadan ve batmadan önce rabbini övgü ve tesbih ile an. 39﴿

Meal 40

Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da O’nu tenzih eyle. 40﴿

Meal 41

Seslenenin, yakın bir yerden seslendiği gün için dinlemede ol. 41﴿

Meal 42

O dirilten sesi gerçekten işittikleri gün, işte o (ebedî hayata) çıkış günüdür. 42﴿

Meal 43

Biz, ancak biz hayat verir ve öldürürüz, dönüş de elbet bizedir. 43﴿

Meal 44

Yerküre kendilerinden ayrılıp paramparça olduğu gün göz açıp kapayıncaya kadar (o seslenene yöneleceklerdir); bu bizim için çok kolay bir toplamadır. 44﴿

Meal 45

Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin, ceza uyarımızdan kaygı duyanlara Kur’an’ı durmadan oku! 45﴿

Zâriyât Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “ez-zâriyât” kelimesinden almıştır. Zâriyât, esip savuran rüzgârlar demektir. Sûrede başlıca, öldükten sonra hesap için toplanma, inkârcıların ahirette karşılaşacakları azap, mü’minlere verilecek mükâfatlar, Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren kevni deliller konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-6

Savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun ki size vaad edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir. 1-6﴿
Zâriyât Suresi
521
26 . Cüz

Meal 7-8

Alanları ayrılmış yıldız kümeleri ile dolu göğe andolsun ki siz farklı inanç ve görüşler içindesiniz. 7-8﴿

Meal 9

Bu sözlerle saptırılanlar doğru yoldan saparlar. 9﴿

Meal 10-12

Kahrolası yalancılar, o gaflet içinde yüzen kendini bilmezler, "Hani son yargılama günü ne zaman?" diye sorarlar. 10-12﴿

Meal 13

O gün onlar ateşle sınanacaklar! 13﴿

Meal 14

Tadın bakalım cezanızı! Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu! 14﴿

Meal 15-16

Allah’a saygısızlıktan sakınanlar ise rablerinin kendilerine verdiklerini alarak cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. 15-16﴿

Meal 17

Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. 17﴿

Meal 18

Seher vakitlerinde rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. 18﴿

Meal 19

Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı. 19﴿

Meal 20

Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. 20﴿

Meal 21

Hatta kendinizde de. Hiç görmüyor musunuz? 21﴿

Meal 22

Rızkınız ve size vaad edilenler göktedir. 22﴿

Meal 23

Göğün ve yerin rabbine andolsun ki bu, tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçek! 23﴿

Meal 24

İbrâhim’in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? 24﴿

Meal 25

Onun yanına girdiklerinde "selâm" demişler, o da "selâm" demiş; (içinden) "Hiç de tanıdık kimseler değil" diye geçirmişti. 25﴿

Meal 26

Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve (kızartılmış) besili bir buzağı getirdi. 26﴿

Meal 27

Onu önlerine koydu ve "Buyurmaz mısınız?" dedi. 27﴿

Meal 28

Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. "Korkma" dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. 28﴿

Meal 29

Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu; "Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha!" dedi. 29﴿

Meal 30

"Rabbin böyle buyurdu" dediler; "Kuşkusuz hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O’dur." 30﴿