Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kâf Suresi
520
26 . Cüz

Meal 36

Biz, onlardan önce kendilerinden daha güçlü olan, diyar diyar dolaşan nice nesilleri helâk etmişizdir. Kurtuluş var mı! 36﴿

Meal 37

Şüphesiz ki bunda aklı olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. 37﴿

Meal 38

Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi. 38﴿

Meal 39

(Resûlüm!) Onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et. 39﴿

Meal 40

Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da O'nu tesbih et. 40﴿

Meal 41

Seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. 41﴿

Meal 42

O gün insanlar bu sesi gerçekten işiteceklerdir. İşte bu, çıkış günüdür. 42﴿

Meal 43

Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. 43﴿

Meal 44

O gün yer yarılır, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, bize göre kolay olan bir haşirdir. 44﴿

Meal 45

Biz onların dediklerini çok iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. 45﴿

Zâriyât Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “ez-zâriyât” kelimesinden almıştır. Zâriyât, esip savuran rüzgârlar demektir. Sûrede başlıca, öldükten sonra hesap için toplanma, inkârcıların ahirette karşılaşacakları azap, mü’minlere verilecek mükâfatlar, Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren kevni deliller konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-6

Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara andolsun ki, size vâdedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. 1-6﴿
Zâriyât Suresi
521
26 . Cüz

Meal 7-9

İçinde yörüngeleri olan göğe andolsun ki siz çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan (Kur'an'dan veya imandan) dönen döndürülür (engellenmez). 7-9﴿

Meal 10

Kahrolsun o koyu yalancılar! 10﴿

Meal 11

Onlar koyu bir cehalet içerisinde kalmış gafillerdir. 11﴿

Meal 12

Ceza gününün ne zaman olduğunu sorarlar. 12﴿

Meal 13

O gün onlar ateşe sokulacaklardır. 13﴿

Meal 14

Azabınızı tadın! Acele gelmesini beklediğiniz şey budur işte! (denir.) 14﴿

Meal 15-16

Şüphesiz ki Allah'a isyandan sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiğini alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklar. Kuşkusuz onlar, bundan önce dünyada güzel davrananlardı. 15-16﴿

Meal 17

Geceleri pek az uyurlardı. 17﴿

Meal 18

Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. 18﴿

Meal 19

Mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. 19﴿

Meal 20

Kesin olarak inananlar için yeryüzünde âyetler vardır. 20﴿

Meal 21

Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz? 21﴿

Meal 22

Semada da rızkınız ve size vâdedilen başka şeyler vardır. 22﴿

Meal 23

Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu vaad, sizin konuşmanız gibi kesin ve gerçektir. 23﴿

Meal 24

İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? (Bunlar meleklerdi.) 24﴿

Meal 25

Onlar İbrahim'in yanına girmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de selamı almış, içinden, «Bunlar, yabancılar» demişti. 25﴿

Meal 26

Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana (kebabını) getirmiş, 26﴿

Meal 27

Onların önüne koyup «Yemez misiniz?» demişti. 27﴿

Meal 28

Derken onlardan korkmaya başladı. «Korkma» dediler ve ona bilgin bir oğlan çocuğu müjdelediler. 28﴿

Meal 29

Karısı çığlık atarak geldi. Elini yüzüne çarparak: «Ben kısır bir kocakarıyım!» dedi. 29﴿

Meal 30

Onlar: «Bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O, hikmet sahibidir, bilendir» dediler. 30﴿