Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kâf Suresi
520
26 . Cüz

Meal 36

Biz onlardan önce, kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var? 36﴿

Meal 37

Şüphesiz bunda, aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. 37﴿

Meal 38

Andolsun, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde (altı evrede) yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. 38﴿

Meal 39

O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ederek tespih et. 39﴿

Meal 40

Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tespih et. 40﴿

Meal 41

(Ey Muhammed!) Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün, (o sese) kulak ver. 41﴿

Meal 42

O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu, (kabirlerden) çıkış günüdür. 42﴿

Meal 43

Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. 43﴿

Meal 44

O gün yer, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, (hesap için) bir toplamadır, bize göre kolaydır. 44﴿

Meal 45

Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen, benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver. 45﴿

Zâriyât Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “ez-zâriyât” kelimesinden almıştır. Zâriyât, esip savuran rüzgârlar demektir. Sûrede başlıca, öldükten sonra hesap için toplanma, inkârcıların ahirette karşılaşacakları azap, mü’minlere verilecek mükâfatlar, Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren kevni deliller konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-6

Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. 1-6﴿
Zâriyât Suresi
521
26 . Cüz

Meal 7-8

Yollara (yıldızların dolaştığı yörüngelere) sahip göğe andolsun ki, muhakkak siz, (peygamber hakkında) çelişkili sözler söylüyorsunuz. 7-8﴿

Meal 9

Ondan (Peygamber'den) çevrilen çevrilir. 9﴿

Meal 10-11

Cehalet içinde gaflete dalmış olan (ve "Muhammed şairdir, delidir" diyen) yalancılar kahrolsun! 10-11﴿

Meal 12

"Ceza günü ne zaman?" diye sorarlar. 12﴿

Meal 13-14

Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün (görevli melekler onlara şöyle der): "Azabınızı tadın! İşte acele isteyip durduğunuz şey budur." 13-14﴿

Meal 15-16

Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. 15-16﴿

Meal 17

Geceleri pek az uyurlardı. 17﴿

Meal 18

Seherlerde bağışlama dilerlerdi. 18﴿

Meal 19

Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır. 19﴿

Meal 20-21

Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hâlâ görmüyor musunuz? 20-21﴿

Meal 22

Gökte rızkınız ve size vaad olunan şeyler vardır. 22﴿

Meal 23

Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o (size vadolunanlar), sizin konuşmanız gibi gerçektir. 23﴿

Meal 24

(Ey Muhammed!) İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? 24﴿

Meal 25

Hani onlar, İbrahim'in yanına varmışlar ve "Selâm olsun sana!" demişlerdi. O da "Size de selâm olsun." demiş, "Bunlar tanınmamış (yabancı) kimseler" (diye düşünmüştü). 25﴿

Meal 26

Hissettirmeden ailesinin yanına gidip, (pişirilmiş) semiz bir buzağı getirdi. 26﴿

Meal 27

Onu önlerine koydu. "Yemez misiniz?" dedi. 27﴿

Meal 28

(Yemediklerini görünce) onlardan İbrahim'in içine bir korku düştü. Onlar, "korkma" dediler ve onu bilgin bir oğul ile müjdelediler. 28﴿

Meal 29

Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu. "Ben kısır bir kocakarıyım (nasıl çocuğum olabilir?)" dedi. 29﴿

Meal 30

Onlar dediler ki: "Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir." 30﴿