Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kâf Suresi
519
26 . Cüz

Meal 16-17

İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz; sağında solunda oturmuş iki alıcı (yaptığını) alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız. 16-17﴿

Meal 18

O hiçbir söz söylemez ki yanında çok dikkatli bir gözetleyici olmasın! 18﴿

Meal 19

Bu durumda iken ölüm sarhoşluğu kaçınılamaz bir gerçek olarak çöküverir; "İşte bu, senin kendisinden kaçıp durduğun şeydir!" 19﴿

Meal 20

Derken sûra üfürülür; işte bu, ceza uyarısı yapılmış olan gündür. 20﴿

Meal 21

Her şahıs, yanında bir sürücü, bir de şahitle gelir. 21﴿

Meal 22

(Ona şöyle seslenilir:) "Sen bu konuda tam bir gaflet içindeydin, artık gözünden perdeni kaldırdık, şimdi gözün keskindir." 22﴿

Meal 23

Arkadaşı (melek), "İşte hep beraber olduğum şahıs burada" der. 23﴿

Meal 24-26

(Ve şu emir gelir:) "Atın cehenneme her inatçı kâfiri! İyiliği engelleyen, hak tanımayan, insanları şüpheye düşüren, Allah’ın yanına başka bir tanrı daha koyan kimseyi, atın onu dayanılmaz azaba!" 24-26﴿

Meal 27

Yandaşı (şeytan), "Rabbim! Onu ben azdırmadım, o kendisi apaçık bir sapkınlık içinde idi" der. 27﴿

Meal 28

Allah şöyle buyurur: "Huzurumda tartışmayın, sizi daha önce uyarmıştım. 28﴿

Meal 29

Bende söz değişmez ve ben asla kullara zulmetmem." 29﴿

Meal 30

O gün cehenneme "Doldun mu?" diyeceğiz; cevap verecek: "Daha yok mu?" 30﴿

Meal 31

Allah’a itaatsizlikten sakınanlar için de cennet, iyice yakınlarına getirilecek. 31﴿

Meal 32-33

Ve kendilerine şöyle denecektir: "İşte sizlere; daima Allah’a yönelen, O’nu aklından çıkarmayan, görmediği halde rahmândan çekinen ve tamamen rabbine dönük bir kalp ile gelen kimseye vaad edilen cennet! 32-33﴿

Meal 34

Oraya esenlikle girin, bu sonsuza kadar sürecek gündür." 34﴿

Meal 35

Orada istedikleri her şey onlarındır, üstelik katımızda fazlası da vardır. 35﴿
Kâf Suresi
520
26 . Cüz

Meal 36

Kendilerinden önce, onlardan daha güçlü olup yeryüzünde şehirler kurarak aralarında gidip gelen nice toplulukları yok ettik. Kurtuluş var mı? 36﴿

Meal 37

Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret vardır. 37﴿

Meal 38

Gökleri ve yeri altı günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik. 38﴿

Meal 39

Resulüm! Sen onların söylediklerini sabırla karşıla; güneş doğmadan ve batmadan önce rabbini övgü ve tesbih ile an. 39﴿

Meal 40

Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da O’nu tenzih eyle. 40﴿

Meal 41

Seslenenin, yakın bir yerden seslendiği gün için dinlemede ol. 41﴿

Meal 42

O dirilten sesi gerçekten işittikleri gün, işte o (ebedî hayata) çıkış günüdür. 42﴿

Meal 43

Biz, ancak biz hayat verir ve öldürürüz, dönüş de elbet bizedir. 43﴿

Meal 44

Yerküre kendilerinden ayrılıp paramparça olduğu gün göz açıp kapayıncaya kadar (o seslenene yöneleceklerdir); bu bizim için çok kolay bir toplamadır. 44﴿

Meal 45

Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin, ceza uyarımızdan kaygı duyanlara Kur’an’ı durmadan oku! 45﴿

Zâriyât Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “ez-zâriyât” kelimesinden almıştır. Zâriyât, esip savuran rüzgârlar demektir. Sûrede başlıca, öldükten sonra hesap için toplanma, inkârcıların ahirette karşılaşacakları azap, mü’minlere verilecek mükâfatlar, Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren kevni deliller konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-6

Savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun ki size vaad edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir. 1-6﴿