Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kâf Suresi
519
26 . Cüz

Meal 16

Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. 16﴿

Meal 17

İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. 17﴿

Meal 18

İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın. 18﴿

Meal 19

Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de: İşte (ey insan) bu, senin öteden beri kaçtığın şeydir, denir. 19﴿

Meal 20

Sûr'a üfürülür; işte bu, geleceği vâdedilen gündür. 20﴿

Meal 21

Herkes, yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir. 21﴿

Meal 22

Andolsun sen bundan gaflette idin; derhal biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir (denir). 22﴿

Meal 23-26

Yanındaki arkadaşı: «İşte yanımdaki hazır, der. (İki meleğe şu emir verilir:) Haydi ikiniz her inatçı kâfiri, hayra bütün gücüyle engel olanı, azgın şüpheciyi cehenneme atın; Allah ile beraber başka ilâh edineni, şiddetli azaba birlikte atın! 23-26﴿

Meal 27

Müşrikin arkadaşı (şeytan) der ki: Rabbimiz! Ben onu azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. 27﴿

Meal 28

O esnada (Allah) buyurur: Huzurumda çekişmeyin! Ben size daha önce uyarı göndermiştim! 28﴿

Meal 29

Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmedici değilim. 29﴿

Meal 30

O gün cehenneme «Doldun mu?» deriz. O da «Daha var mı?» der. 30﴿

Meal 31

Cennet de takvâ sahiplerine yaklaştırılır; (onlardan) uzakta olmayacaktır. 31﴿

Meal 32-33

İşte size vâdedilen cennet! Ki o, Allah'a yönelen, emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahmân'dan korkan ve Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelen kimselere mahsustur. 32-33﴿

Meal 34

Oraya selâmetle girin. İşte bu, ebedî yaşamanın başladığı gündür 34﴿

Meal 35

Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda dahası da vardır. 35﴿
Kâf Suresi
520
26 . Cüz

Meal 36

Biz, onlardan önce kendilerinden daha güçlü olan, diyar diyar dolaşan nice nesilleri helâk etmişizdir. Kurtuluş var mı! 36﴿

Meal 37

Şüphesiz ki bunda aklı olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. 37﴿

Meal 38

Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi. 38﴿

Meal 39

(Resûlüm!) Onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et. 39﴿

Meal 40

Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da O'nu tesbih et. 40﴿

Meal 41

Seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. 41﴿

Meal 42

O gün insanlar bu sesi gerçekten işiteceklerdir. İşte bu, çıkış günüdür. 42﴿

Meal 43

Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. 43﴿

Meal 44

O gün yer yarılır, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, bize göre kolay olan bir haşirdir. 44﴿

Meal 45

Biz onların dediklerini çok iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. 45﴿

Zâriyât Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “ez-zâriyât” kelimesinden almıştır. Zâriyât, esip savuran rüzgârlar demektir. Sûrede başlıca, öldükten sonra hesap için toplanma, inkârcıların ahirette karşılaşacakları azap, mü’minlere verilecek mükâfatlar, Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren kevni deliller konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-6

Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara andolsun ki, size vâdedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. 1-6﴿