Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kâf Suresi
518
26 . Cüz

Kâf Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 45 âyettir. Sûre, adını başındaki “Kâf ” harfindenalmıştır. Sûrede başlıca İslâm inancının temel esasları çerçevesinde, Allah’ın birliğinin delilleri, Peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve geçmişteki inkârcı milletlerin başlarına gelen felaketler, uğradıkları azaplar konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Kāf. Şanı yüce Kur’an’a yemin olsun! 1﴿

Meal 2-3

Kâfirler, içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, "Bu tuhaf bir şey, öldükten ve toprak olduktan sonra mı (dirileceğiz)? Bu olmayacak bir dönüş!" dediler. 2-3﴿

Meal 4

Yerin onlardan neyi eksilttiğini (çürüttüğünü) bilmekteyiz; bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır. 4﴿

Meal 5

Ayrıca bunlar gerçeği kendilerine geldiğinde hemen yalanladılar; tam bir tutarsızlık içindeler. 5﴿

Meal 6

Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik. 6﴿

Meal 7

Yeryüzünü de düzledik, üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik, orada her türden güzel bitkiler yetiştirdik; 7﴿

Meal 8

Bize yönelen her kula aydınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye. 8﴿

Meal 9

Gökten bereketli yağmurlar indirdik, onunla nice bahçeler ve hasat edilen tahıllar yetiştirdik. 9﴿

Meal 10

Bir de salkım salkım meyvesiyle göğe uzanan hurma ağaçları... 10﴿

Meal 11

Hepsi kullara rızık olsun diye. O yağmurla ölü toprağa can verdik. İşte insanların mezardan çıkışları da böyle olacak. 11﴿

Meal 12

Bunlardan önce Nûh kavmi, Ress ve Semûd halkı, 12﴿

Meal 13

Âd, Firavun ve Lût’un kardeşleri, 13﴿

Meal 14

Eykeliler ve Tübba‘ kavmi de yalanlamışlar, hepsi peygamberleri yalancılıkla suçlamıştı; sonunda onları uyardığım şey başlarına geldi. 14﴿

Meal 15

Düşünseler ya, ilk yaratışta acze düştük mü? Buna rağmen onlar yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler. 15﴿
Kâf Suresi
519
26 . Cüz

Meal 16-17

İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz; sağında solunda oturmuş iki alıcı (yaptığını) alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız. 16-17﴿

Meal 18

O hiçbir söz söylemez ki yanında çok dikkatli bir gözetleyici olmasın! 18﴿

Meal 19

Bu durumda iken ölüm sarhoşluğu kaçınılamaz bir gerçek olarak çöküverir; "İşte bu, senin kendisinden kaçıp durduğun şeydir!" 19﴿

Meal 20

Derken sûra üfürülür; işte bu, ceza uyarısı yapılmış olan gündür. 20﴿

Meal 21

Her şahıs, yanında bir sürücü, bir de şahitle gelir. 21﴿

Meal 22

(Ona şöyle seslenilir:) "Sen bu konuda tam bir gaflet içindeydin, artık gözünden perdeni kaldırdık, şimdi gözün keskindir." 22﴿

Meal 23

Arkadaşı (melek), "İşte hep beraber olduğum şahıs burada" der. 23﴿

Meal 24-26

(Ve şu emir gelir:) "Atın cehenneme her inatçı kâfiri! İyiliği engelleyen, hak tanımayan, insanları şüpheye düşüren, Allah’ın yanına başka bir tanrı daha koyan kimseyi, atın onu dayanılmaz azaba!" 24-26﴿

Meal 27

Yandaşı (şeytan), "Rabbim! Onu ben azdırmadım, o kendisi apaçık bir sapkınlık içinde idi" der. 27﴿

Meal 28

Allah şöyle buyurur: "Huzurumda tartışmayın, sizi daha önce uyarmıştım. 28﴿

Meal 29

Bende söz değişmez ve ben asla kullara zulmetmem." 29﴿

Meal 30

O gün cehenneme "Doldun mu?" diyeceğiz; cevap verecek: "Daha yok mu?" 30﴿

Meal 31

Allah’a itaatsizlikten sakınanlar için de cennet, iyice yakınlarına getirilecek. 31﴿

Meal 32-33

Ve kendilerine şöyle denecektir: "İşte sizlere; daima Allah’a yönelen, O’nu aklından çıkarmayan, görmediği halde rahmândan çekinen ve tamamen rabbine dönük bir kalp ile gelen kimseye vaad edilen cennet! 32-33﴿

Meal 34

Oraya esenlikle girin, bu sonsuza kadar sürecek gündür." 34﴿

Meal 35

Orada istedikleri her şey onlarındır, üstelik katımızda fazlası da vardır. 35﴿