Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kâf Suresi
518
26 . Cüz

Kâf Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 45 âyettir. Sûre, adını başındaki “Kâf ” harfindenalmıştır. Sûrede başlıca İslâm inancının temel esasları çerçevesinde, Allah’ın birliğinin delilleri, Peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve geçmişteki inkârcı milletlerin başlarına gelen felaketler, uğradıkları azaplar konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun. 1﴿

Meal 2

Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, kâfirler şöyle dediler: «Bu şaşılacak bir şeydir.» 2﴿

Meal 3

«Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirileceğiz)? Bu, akla uzak bir dönüştür.» 3﴿

Meal 4

Biz, toprağın onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. 4﴿

Meal 5

Bilakis onlar, hak kendilerine gelince yalanladılar. Şimdi onlar şaşırmış bir haldedirler. 5﴿

Meal 6

Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız! Onda hiçbir çatlak da yok. 6﴿

Meal 7

Yeryüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar koyduk. Orada gönül açan her türden (bitkiler) yetiştirdik. 7﴿

Meal 8

Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için (bütün bunları yaptık). 8﴿

Meal 9

Gökten bereketli bir su indirdik, onunla bahçeler ve biçilecek daneler bitirdik. 9﴿

Meal 10-11

Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Ve o su ile ölü toprağa can verdik. İşte hayata yeniden çıkış da böyledir. 10-11﴿

Meal 12

Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semûd da yalanlamıştı. 12﴿

Meal 13

Âd ve Firavun ile Lût'un kardeşleri de (yalanladılar). 13﴿

Meal 14

Eyke halkı ve Tübba' kavmi de. Bütün bunlar peygamberleri yalanladılar da tehdidim gerçekleşti! 14﴿

Meal 15

İlk yaratmada âcizlik mi gösterdik? Hayır, onlar yeni bir yaratma hususunda şüphe içindedirler. 15﴿
Kâf Suresi
519
26 . Cüz

Meal 16

Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. 16﴿

Meal 17

İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. 17﴿

Meal 18

İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın. 18﴿

Meal 19

Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de: İşte (ey insan) bu, senin öteden beri kaçtığın şeydir, denir. 19﴿

Meal 20

Sûr'a üfürülür; işte bu, geleceği vâdedilen gündür. 20﴿

Meal 21

Herkes, yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir. 21﴿

Meal 22

Andolsun sen bundan gaflette idin; derhal biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir (denir). 22﴿

Meal 23-26

Yanındaki arkadaşı: «İşte yanımdaki hazır, der. (İki meleğe şu emir verilir:) Haydi ikiniz her inatçı kâfiri, hayra bütün gücüyle engel olanı, azgın şüpheciyi cehenneme atın; Allah ile beraber başka ilâh edineni, şiddetli azaba birlikte atın! 23-26﴿

Meal 27

Müşrikin arkadaşı (şeytan) der ki: Rabbimiz! Ben onu azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. 27﴿

Meal 28

O esnada (Allah) buyurur: Huzurumda çekişmeyin! Ben size daha önce uyarı göndermiştim! 28﴿

Meal 29

Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmedici değilim. 29﴿

Meal 30

O gün cehenneme «Doldun mu?» deriz. O da «Daha var mı?» der. 30﴿

Meal 31

Cennet de takvâ sahiplerine yaklaştırılır; (onlardan) uzakta olmayacaktır. 31﴿

Meal 32-33

İşte size vâdedilen cennet! Ki o, Allah'a yönelen, emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahmân'dan korkan ve Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelen kimselere mahsustur. 32-33﴿

Meal 34

Oraya selâmetle girin. İşte bu, ebedî yaşamanın başladığı gündür 34﴿

Meal 35

Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda dahası da vardır. 35﴿