Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kadir Suresi
599
30 . Cüz

Meal 1

Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. 1﴿

Meal 2

Bilir misin nedir Kadir gecesi? 2﴿

Meal 3

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. 3﴿

Meal 4

O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. 4﴿

Meal 5

O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. 5﴿

Beyyine Suresi

Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Ehl-i kitap’tan ve müşriklerden hakkı inkâr edenler, kendilerine açık kanıt; Allah tarafından gönderilen, tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar (bulundukları durumdan) ayrılacak değillerdir. 1-2﴿

Meal 3

O sayfalarda dosdoğru hükümler yer almaktadır. 3﴿

Meal 4

Ehl-i kitap ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. 4﴿

Meal 5

Halbuki onlara, Allah’a kulluk etmeleri, Hanîfler olarak O’na yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emredilmişti. Doğru din de işte budur. 5﴿

Meal 6

Ehl-i kitap’tan ve müşriklerden hakkı inkâr edenler, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır. 6﴿

Meal 7

İman edip iyi dünya ve âhiret için yararı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. 7﴿

Meal 8

Onların rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu, rabbini sayıp O’ndan korkanlar içindir. 8﴿
Zilzâl Suresi
600
30 . Cüz

Zilzâl Suresi

Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Zilzâl, sarsıntı, deprem demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığında; 1﴿

Meal 2

Ve yer ağırlıklarını dışarı attığında; 2﴿

Meal 3

Ve insan, "Ne oluyor buna!" dediğinde; 3﴿

Meal 4-5

O gün yer, bütün haberlerini rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır. 4-5﴿

Meal 6

İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye (bulundukları yerden) farklı gruplar halinde çıkarlar. 6﴿

Meal 7

Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu (karşılığını) görür. 7﴿

Meal 8

Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu (karşılığını) görür. 8﴿

Âdiyât Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Yemin olsun nefes nefese koşanlara; 1﴿

Meal 2

Sonra çakarak kıvılcım saçanlara; 2﴿

Meal 3

Sabahleyin ansızın baskın yapanlara; 3﴿

Meal 4

Derken o sırada tozu dumana katanlara; 4﴿

Meal 5

Peşinden orada bir topluluğun ta ortasına dalanlara! 5﴿

Meal 6

İnsan, rabbine karşı pek nankördür. 6﴿

Meal 7

Şüphesiz buna kendisi de şahittir; 7﴿

Meal 8

O, mal sevgisine aşırı derecede kapılmıştır. 8﴿

Meal 9

O bilmez mi ki kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman; 9﴿

Meal 10

Ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman; 10﴿

Meal 11

İşte o gün (anlayacaklar ki), rableri onlardan tam mânasıyla haberdardır! 11﴿