Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kadir Suresi
599
30 . Cüz

Meal 1

Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. 1﴿

Meal 2

Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? 2﴿

Meal 3

Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. 3﴿

Meal 4

O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. 4﴿

Meal 5

O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar. 5﴿

Beyyine Suresi

Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar ehl-i kitaptan ve müşriklerden inkârcılar (küfürden) ayrılacak değillerdi. 1﴿

Meal 2-3

(İşte o apaçık delil,) Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri havi tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir. 2-3﴿

Meal 4

Kendilerine kitap verilenler ancak o açık delil (Peygamber) kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler. 4﴿

Meal 5

Halbuki onlara ancak, dini yalnız O'na has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur. 5﴿

Meal 6

Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır. 6﴿

Meal 7

İman edip sâlih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. 7﴿

Meal 8

Onların Rableri katındaki mükâfatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan (O'na saygı gösterenler) içindir. 8﴿
Zilzâl Suresi
600
30 . Cüz

Zilzâl Suresi

Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Zilzâl, sarsıntı, deprem demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-5

Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır. 1-5﴿

Meal 6

O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler. 6﴿

Meal 7

Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. 7﴿

Meal 8

Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. 8﴿

Âdiyât Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-8

Harıl harıl koşanlara, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür. 1-8﴿

Meal 9-11

Kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman insan (halinin ne olacağını) düşünmez mi? Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyle haberdardır. 9-11﴿