Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kadir Suresi
599
30 . Cüz

Meal 1

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. 1﴿

Meal 2

Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! 2﴿

Meal 3

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 3﴿

Meal 4

Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. 4﴿

Meal 5

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. 5﴿

Beyyine Suresi

Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Kitap ehlinden inkâr edenler ile Allah'a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar (küfürden) ayrılacak değillerdi. 1﴿

Meal 2

Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. 2﴿

Meal 3

O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır. 3﴿

Meal 4

Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. 4﴿

Meal 5

Halbuki onlara, ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O'na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. 5﴿

Meal 6

Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler. 6﴿

Meal 7

Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. 7﴿

Meal 8

Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur. 8﴿
Zilzâl Suresi
600
30 . Cüz

Zilzâl Suresi

Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Zilzâl, sarsıntı, deprem demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-3

Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, "Ona ne oluyor?" dediği zaman, 1-3﴿

Meal 4

İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır. 4﴿

Meal 5

Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir. 5﴿

Meal 6

O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. 6﴿

Meal 7

ᅠArtık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. 7﴿

Meal 8

Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. 8﴿

Âdiyât Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-6

Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. 1-6﴿

Meal 7

Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir. 7﴿

Meal 8

Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle çok katıdır. 8﴿

Meal 9-11

Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. 9-11﴿