Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
İnsân Suresi
579
29 . Cüz

Meal 6

Bir su kaynağı ki Allah’ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler. 6﴿

Meal 7

Onlar, verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. 7﴿

Meal 8

Onlar, kendileri sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. 8﴿

Meal 9

(Ve şöyle derler:) "Biz sizi Allah rızâsı için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. 9﴿

Meal 10

Biz, öfkeli, çetin bir günde rabbimizden (azabından) korkarız." 10﴿

Meal 11

Bu yüzden Allah onları o günün dehşetinden korur; yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. 11﴿

Meal 12

Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipekli giysilerle ödüllendirir. 12﴿

Meal 13

Orada koltuklara kurulurlar. Ne yakıcı güneş görürler orada ne de dondurucu soğuk. 13﴿

Meal 14

Ağaçların gölgesi hemen üzerlerinde, meyveleri emirlerine âmâde kılınmış. 14﴿

Meal 15-16

Her birinin etrafında gümüş kaplar, billûr kadehler, gümüş beyazlığında şeffaf kupalar dolaştırılır; ölçülerini de isteklerine göre belirlerler. 15-16﴿

Meal 17

Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu bir kadeh sunulur. 17﴿

Meal 18

İçindeki, orada adına selsebil denilen bir pınardan alınmıştır. 18﴿

Meal 19

Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın. 19﴿

Meal 20

Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. 20﴿

Meal 21

Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır; gümüş bileziklerle süslenmişlerdir, rableri onlara tertemiz bir içecek verir; 21﴿

Meal 22

"Bunlar sizin ödülünüzdür, çabanız boşa gitmemiştir." 22﴿

Meal 23

Kur’an’ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. 23﴿

Meal 24

Öyleyse rabbinin hükmüne sabret; onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. 24﴿

Meal 25

Sabah akşam rabbinin adını an. 25﴿
İnsân Suresi
580
29 . Cüz

Meal 26

Gecenin bir kısmında O’na secde et ve uzun gece boyunca O’nu tesbih et. 26﴿

Meal 27

Şu insanlar, ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar, 27﴿

Meal 28

Onları biz yarattık, yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. 28﴿

Meal 29

Şüphesiz ki bu bir öğüttür; artık dileyen rabbine bir yol tutar. 29﴿

Meal 30

Sizler ancak rabbinizin (bunu) dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. 30﴿

Meal 31

Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. 31﴿

Mürselât Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMürselât”kelimesinden almıştır. Mürselât, gönderilenler demektir. Sûredebaşlıca, kıyametin, hesap ve azabın gerçekleşeceği, Allah’ın kudreti vegünahkârların akıbeti konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Yemin olsun, birbiri ardından gönderilenlere; 1﴿

Meal 2

Fırtına olup esenlere; 2﴿

Meal 3

Yaydıkça yayanlara; 3﴿

Meal 4

(Hak ile bâtılı) birbirinden iyice ayıranlara; 4﴿

Meal 5-6

Mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere; 5-6﴿

Meal 7

Ki size vaad olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. 7﴿

Meal 8

Yıldızların ışığı söndürüldüğünde; 8﴿

Meal 9

Gök yarıldığında; 9﴿

Meal 10

Dağlar sökülüp savrulduğunda; 10﴿

Meal 11

Peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde; 11﴿

Meal 12

Bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? 12﴿

Meal 13

Ayırım gününe. 13﴿

Meal 14

Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? 14﴿

Meal 15

Hakkı yalanlayanların o gün vay haline! 15﴿

Meal 16

Öncekileri helâk etmedik mi? 16﴿

Meal 17

Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. 17﴿

Meal 18

İşte biz suçlulara böyle yaparız. 18﴿

Meal 19

Hakkı yalanlayanların o gün vay haline! 19﴿