Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
İnsân Suresi
579
29 . Cüz

Meal 6

(Bu,) Allah'ın has kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır. 6﴿

Meal 7

O kullar, şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler. 7﴿

Meal 8

Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. 8﴿

Meal 9

«Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz.» 9﴿

Meal 10

«Biz, çetin ve belâlı bir günde Rabbimizden (O'nun azabına uğramaktan) korkarız» (derler). 10﴿

Meal 11

İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger; (yüzlerine) parlaklık, (gönüllerine) sevinç verir. 11﴿

Meal 12

Sabretmelerine karşılık onlara cenneti ve (cenetteki) ipekleri lütfeder. 12﴿

Meal 13

Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar; ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de dondurucu soğuk. 13﴿

Meal 14

(Cennet ağaçlarının) gölgeleri, üzerlerine sarkar; kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur. 14﴿

Meal 15-16

Yanlarında, gümüş kaplar ve billûr kâselerle, gümüş beyazlığında (billûr gibi) şeffaf kupalarla dolaşılır ki, sâkiler bunu (cennet şarabını) ölçüsünce tayin ve takdir ederler. 15-16﴿

Meal 17

Onlara orada bir kâseden içirilir ki (bu şarabın) karışımında zencefil vardır. 17﴿

Meal 18

(Bu şarap) orada bir pınardandır ki adına Selsebîl denir. 18﴿

Meal 19

O insanların etrafında öyle ölümsüz genç nedîmler dolaşır ki, onları gördüğünde, etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın. 19﴿

Meal 20

Ne yana bakarsan bak, (yığınla) nimet ve ulu bir saltanat görürsün. 20﴿

Meal 21

Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır; gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir. 21﴿

Meal 22

(Onlara şöyle denir:) Bu, sizin için bir mükâfattır. Sizin gayretiniz karşılığını bulmuştur. 22﴿

Meal 23

(Resûlüm!) Kur'an'ı sana biz, evet biz indirdik. 23﴿

Meal 24

Artık Rabbinin hükmüne (boyun eğip) sabret; onlardan hiçbir günahkâra, yahut hiçbir nanköre boyun eğme. 24﴿

Meal 25

Sabah akşam Rabbinin ismini yâdet. 25﴿
İnsân Suresi
580
29 . Cüz

Meal 26

Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et. 26﴿

Meal 27

Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar. 27﴿

Meal 28

Onları biz yarattık; onların yaratılışını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde (kendilerini yok eder) yerlerine benzerlerini getiririz. 28﴿

Meal 29

Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. 29﴿

Meal 30

Sizler ancak Rabbinizin dilemesi (izin vermesi) sayesinde (bir şeyi) dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. 30﴿

Meal 31

O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. 31﴿

Mürselât Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMürselât”kelimesinden almıştır. Mürselât, gönderilenler demektir. Sûredebaşlıca, kıyametin, hesap ve azabın gerçekleşeceği, Allah’ın kudreti vegünahkârların akıbeti konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Yemin olsun, (iyiliklerle) birbiri peşinden gönderilenlere; 1﴿

Meal 2

Şiddetle eserek (zararlıları) savurup atanlara; 2﴿

Meal 3

(Hakikat ve hayırları) yaydıkça yayanlara; 3﴿

Meal 4

(Hak ile batılı) birbirinden iyice ayıranlara; 4﴿

Meal 5-6

(Allah'a yönelenleri) arıtmak, (kötüleri) sakındırmak için öğüt telkin edenlere; 5-6﴿

Meal 7

Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek! 7﴿

Meal 8-11

Yıldızların ışığı söndürüldüğü, gökkubbe yarıldığı, dağlar ufalanıp savrulduğu ve peygamberlerin (ümmetleri hakkında şahitlik) vakti tayin edildiği zaman (artık kıyamet kopmuştur). 8-11﴿

Meal 12

(Bu alâmetler) hangi vakte ertelenmiştir? 12﴿

Meal 13

Ayırım gününe. 13﴿

Meal 14

(Resûlüm!) Ayırım gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin! 14﴿

Meal 15

O gün (Peygamber'i ve ahireti) yalan sayanların vay haline! 15﴿

Meal 16

Biz, (bunlar gibi inkârcı olan) öncekileri helâk etmedik mi? 16﴿

Meal 17

Sonra arkadakileri de onların ardına takacağız. 17﴿

Meal 18

İşte biz suçlulara böyle yaparız! 18﴿

Meal 19

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! 19﴿