Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
İnsân Suresi
579
29 . Cüz

Meal 6

Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu (istedikleri şekilde) fışkırtıp akıtırlar. 6﴿

Meal 7

O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. 7﴿

Meal 8

Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. 8﴿

Meal 9

(Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) "Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz." 9﴿

Meal 10

"Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından dolayı) Rabbimizden korkarız." 10﴿

Meal 11

Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. 11﴿

Meal 12

Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipek(ten giysiler) ile mükafatlandırır. 12﴿

Meal 13

Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk. 13﴿

Meal 14

Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri (kolayca alınacak şekilde) yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. 14﴿

Meal 15

Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. 15﴿

Meal 16

Gümüşten billur kaplar ki, onları (ihtiyaca göre) ölçüp düzenlemişlerdir. 16﴿

Meal 17

Orada kendilerine, katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kâseden içirilir. 17﴿

Meal 18

Orada bir pınar ki ona "selsebil" adı verilir. 18﴿

Meal 19

Çevrelerinde, gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. 19﴿

Meal 20

Orada, görünce (sonsuz)nimetler ve büyük bir mülk (hükümranlık) görürsün. 20﴿

Meal 21

Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. 21﴿

Meal 22

Onlara şöyle denecektir: "Şüphesiz bu sizin için bir mükâfattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür." 22﴿

Meal 23

Şüphe yok ki, Kur'an'ı sana elbette biz indirdik biz. 23﴿

Meal 24

O halde, Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme. 24﴿

Meal 25

Sabah akşam Rabbinin adını an. 25﴿
İnsân Suresi
580
29 . Cüz

Meal 26

Gecenin bir kısmında ona secde et; geceleyin de onu uzun uzadıya tespih et. 26﴿

Meal 27

Şunlar (inanmayanlar) dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. 27﴿

Meal 28

Onları biz yarattık ve eklemlerini (birbirine) biz bağladık. Dilediğimizde (onları yok eder) yerlerine benzerlerini getiririz. 28﴿

Meal 29

İşte bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar. 29﴿

Meal 30

Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 30﴿

Meal 31

O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. 31﴿

Mürselât Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMürselât”kelimesinden almıştır. Mürselât, gönderilenler demektir. Sûredebaşlıca, kıyametin, hesap ve azabın gerçekleşeceği, Allah’ın kudreti vegünahkârların akıbeti konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-7

Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir. 1-7﴿

Meal 8

Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, 8﴿

Meal 9

Gök yarıldığı zaman, 9﴿

Meal 10

Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, 10﴿

Meal 11

Peygamberler için (ümmetlerine şahitlik etmek üzere) vakit belirlendiği zaman (kıyamet gerçekleşir). 11﴿

Meal 12

(Bu) hangi güne ertelenmiştir? 12﴿

Meal 13

Hüküm ve ayırım gününe. 13﴿

Meal 14

Hüküm ve ayırım gününü sen ne bileceksin. 14﴿

Meal 15

O gün vay yalanlayanların haline! 15﴿

Meal 16

Biz öncekileri helak etmedik mi? 16﴿

Meal 17

Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız. 17﴿

Meal 18

Biz suçlulara işte böyle yaparız. 18﴿

Meal 19

O gün vay yalanlayanların haline! 19﴿