Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
İnsân Suresi
580
29 . Cüz

Meal 26

Gecenin bir kısmında O’na secde et ve uzun gece boyunca O’nu tesbih et. 26﴿

Meal 27

Şu insanlar, ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar, 27﴿

Meal 28

Onları biz yarattık, yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. 28﴿

Meal 29

Şüphesiz ki bu bir öğüttür; artık dileyen rabbine bir yol tutar. 29﴿

Meal 30

Sizler ancak rabbinizin (bunu) dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. 30﴿

Meal 31

Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. 31﴿

Mürselât Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMürselât”kelimesinden almıştır. Mürselât, gönderilenler demektir. Sûredebaşlıca, kıyametin, hesap ve azabın gerçekleşeceği, Allah’ın kudreti vegünahkârların akıbeti konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Yemin olsun, birbiri ardından gönderilenlere; 1﴿

Meal 2

Fırtına olup esenlere; 2﴿

Meal 3

Yaydıkça yayanlara; 3﴿

Meal 4

(Hak ile bâtılı) birbirinden iyice ayıranlara; 4﴿

Meal 5-6

Mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere; 5-6﴿

Meal 7

Ki size vaad olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. 7﴿

Meal 8

Yıldızların ışığı söndürüldüğünde; 8﴿

Meal 9

Gök yarıldığında; 9﴿

Meal 10

Dağlar sökülüp savrulduğunda; 10﴿

Meal 11

Peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde; 11﴿

Meal 12

Bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? 12﴿

Meal 13

Ayırım gününe. 13﴿

Meal 14

Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? 14﴿

Meal 15

Hakkı yalanlayanların o gün vay haline! 15﴿

Meal 16

Öncekileri helâk etmedik mi? 16﴿

Meal 17

Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. 17﴿

Meal 18

İşte biz suçlulara böyle yaparız. 18﴿

Meal 19

Hakkı yalanlayanların o gün vay haline! 19﴿
Mürselât Suresi
581
29 . Cüz

Meal 20

Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? 20﴿

Meal 21-22

Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. 21-22﴿

Meal 23

Ölçüleri biz koyduk; ne de güzel ölçmüşüzdür! 23﴿

Meal 24

Hakkı yalanlayanların o gün vay haline! 24﴿

Meal 25-26

Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekân yapmadık mı? 25-26﴿

Meal 27

Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. 27﴿

Meal 28

Hakkı yalanlayanların o gün vay haline! 28﴿

Meal 29

Haydi yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin! 29﴿

Meal 30-31

Gölgelendirmeyen, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç bölüklü bir gölgeye doğru yol alın. 30-31﴿

Meal 32-33

O, kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. 32-33﴿

Meal 34

Hakkı yalanlayanların o gün vay haline! 34﴿

Meal 35

Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. 35﴿

Meal 36

(Zamanı geçtiği için) kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. 36﴿

Meal 37

Hakkı yalanlayanların o gün vay haline! 37﴿

Meal 38

İşte bu, ayırım günüdür; sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. 38﴿

Meal 39

Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı! 39﴿

Meal 40

Hakkı yalanlayanların vay haline! 40﴿

Meal 41-42

Şüphe yok ki takvâ sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. 41-42﴿

Meal 43

"Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin için." 43﴿

Meal 44

İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. 44﴿

Meal 45

Hakkı yalanlayanların o gün vay haline! 45﴿

Meal 46

Siz de (dünyada) yiyin için, biraz daha faydalanın! Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız! 46﴿

Meal 47

Hakkı yalanlayanların o gün vay haline! 47﴿

Meal 48

Onlara, "Allah’ın huzurunda eğilin!" denildiğinde eğilmezler. 48﴿

Meal 49

Hakkı yalanlayanların o gün vay haline! 49﴿

Meal 50

Artık bundan (Kur’an’dan) sonra hangi söze inanacaklar? 50﴿