Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
İnsân Suresi
580
29 . Cüz

Meal 26

Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et. 26﴿

Meal 27

Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar. 27﴿

Meal 28

Onları biz yarattık; onların yaratılışını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde (kendilerini yok eder) yerlerine benzerlerini getiririz. 28﴿

Meal 29

Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. 29﴿

Meal 30

Sizler ancak Rabbinizin dilemesi (izin vermesi) sayesinde (bir şeyi) dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. 30﴿

Meal 31

O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. 31﴿

Mürselât Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMürselât”kelimesinden almıştır. Mürselât, gönderilenler demektir. Sûredebaşlıca, kıyametin, hesap ve azabın gerçekleşeceği, Allah’ın kudreti vegünahkârların akıbeti konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Yemin olsun, (iyiliklerle) birbiri peşinden gönderilenlere; 1﴿

Meal 2

Şiddetle eserek (zararlıları) savurup atanlara; 2﴿

Meal 3

(Hakikat ve hayırları) yaydıkça yayanlara; 3﴿

Meal 4

(Hak ile batılı) birbirinden iyice ayıranlara; 4﴿

Meal 5-6

(Allah'a yönelenleri) arıtmak, (kötüleri) sakındırmak için öğüt telkin edenlere; 5-6﴿

Meal 7

Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek! 7﴿

Meal 8-11

Yıldızların ışığı söndürüldüğü, gökkubbe yarıldığı, dağlar ufalanıp savrulduğu ve peygamberlerin (ümmetleri hakkında şahitlik) vakti tayin edildiği zaman (artık kıyamet kopmuştur). 8-11﴿

Meal 12

(Bu alâmetler) hangi vakte ertelenmiştir? 12﴿

Meal 13

Ayırım gününe. 13﴿

Meal 14

(Resûlüm!) Ayırım gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin! 14﴿

Meal 15

O gün (Peygamber'i ve ahireti) yalan sayanların vay haline! 15﴿

Meal 16

Biz, (bunlar gibi inkârcı olan) öncekileri helâk etmedik mi? 16﴿

Meal 17

Sonra arkadakileri de onların ardına takacağız. 17﴿

Meal 18

İşte biz suçlulara böyle yaparız! 18﴿

Meal 19

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! 19﴿
Mürselât Suresi
581
29 . Cüz

Meal 20

(Ey insanlar!) Biz sizi dayanıksız bir sudan yaratmadık mı? 20﴿

Meal 21-22

İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. 21-22﴿

Meal 23

Biz buna güç yetirmişizdir. Ve bizim gücümüz ne büyüktür! 23﴿

Meal 24

O gün (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! 24﴿

Meal 25-26

Biz, yeryüzünü dirilere ve ölülere toplanma yeri yapmadık mı? 25-26﴿

Meal 27

Yeryüzünde haşmetli dağlar yarattık, sizlere tatlı sular içirdik. 27﴿

Meal 28

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! 28﴿

Meal 29

(İnkârcılara o gün şöyle denilir:) yalan sayageldiğiniz azaba doğru gidin! 29﴿

Meal 30-31

Üç kola ayrılmış, (ama) ne gölgelendiren ne de alevden koruyan bir gölgeye gidin. 30-31﴿

Meal 32

O, saray gibi kocaman kıvılcım saçar. 32﴿

Meal 33

Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir. 33﴿

Meal 34

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! 34﴿

Meal 35

Bu, (kâfirlerin) konuşamayacağı bir gündür. 35﴿

Meal 36

Onlara izin de verilmez ki (sözde) mazeretlerini beyan etsinler. 36﴿

Meal 37

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! 37﴿

Meal 38

(O zaman şöyle denir:) Bu, ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. 38﴿

Meal 39

(Azaptan kurtulmanız için) bir hileniz varsa, gösterin bana hilenizi! 39﴿

Meal 40

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! 40﴿

Meal 41-42

Şüphesiz (o gün) takvâ sahipleri, gölgeliklerde ve pınar başlarında, canlarının çektiğinden çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. 41-42﴿

Meal 43

(Kendilerine:) «İşlediklerinizin karşılığı olarak şimdi âfiyetle yeyin için» (denir). 43﴿

Meal 44

İşte, biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız. 44﴿

Meal 45

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! 45﴿

Meal 46

(Ey inkârcılar!) Yeyiniz, (dünyadan) faydalanınız biraz! Gerçek şu ki, sizler suçlusunuz! 46﴿

Meal 47

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! 47﴿

Meal 48

Onlar, kendilerine: «Allah'ın huzurunda eğilin!» denildiği vakit eğilmezler. 48﴿

Meal 49

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! 49﴿

Meal 50

Onlar artık bundan (Kur'an'dan) sonra hangi söze inanacaklar. 50﴿