Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
İnsân Suresi
580
29 . Cüz

Meal 26

Gecenin bir kısmında ona secde et; geceleyin de onu uzun uzadıya tespih et. 26﴿

Meal 27

Şunlar (inanmayanlar) dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. 27﴿

Meal 28

Onları biz yarattık ve eklemlerini (birbirine) biz bağladık. Dilediğimizde (onları yok eder) yerlerine benzerlerini getiririz. 28﴿

Meal 29

İşte bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar. 29﴿

Meal 30

Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 30﴿

Meal 31

O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. 31﴿

Mürselât Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMürselât”kelimesinden almıştır. Mürselât, gönderilenler demektir. Sûredebaşlıca, kıyametin, hesap ve azabın gerçekleşeceği, Allah’ın kudreti vegünahkârların akıbeti konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-7

Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir. 1-7﴿

Meal 8

Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, 8﴿

Meal 9

Gök yarıldığı zaman, 9﴿

Meal 10

Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, 10﴿

Meal 11

Peygamberler için (ümmetlerine şahitlik etmek üzere) vakit belirlendiği zaman (kıyamet gerçekleşir). 11﴿

Meal 12

(Bu) hangi güne ertelenmiştir? 12﴿

Meal 13

Hüküm ve ayırım gününe. 13﴿

Meal 14

Hüküm ve ayırım gününü sen ne bileceksin. 14﴿

Meal 15

O gün vay yalanlayanların haline! 15﴿

Meal 16

Biz öncekileri helak etmedik mi? 16﴿

Meal 17

Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız. 17﴿

Meal 18

Biz suçlulara işte böyle yaparız. 18﴿

Meal 19

O gün vay yalanlayanların haline! 19﴿
Mürselât Suresi
581
29 . Cüz

Meal 20

Biz sizi bayağı bir sudan (meniden) yaratmadık mı? 20﴿

Meal 21-22

Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde (ana rahminde) tuttuk. 21-22﴿

Meal 23

Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz! 23﴿

Meal 24

O gün vay yalanlayanların haline! 24﴿

Meal 25-26

Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan (bir yurt) yapmadık mı? 25-26﴿

Meal 27

Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı, size tatlı bir su içirmedik mi? 27﴿

Meal 28

O gün vay yalanlayanların haline! 28﴿

Meal 29

Onlara şöyle denecek: "Yalanlamakta olduğunuz şeye (cehennem azabına) gidin." 29﴿

Meal 30-31

"Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki, o ne gölgelendirir ne de alevden korur." 30-31﴿

Meal 32

Şüphesiz cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. 32﴿

Meal 33

Bunlar sanki birer kızıl devedir. 33﴿

Meal 34

O gün vay yalanlayanların haline! 34﴿

Meal 35

Bu, konuşamayacakları gündür. 35﴿

Meal 36

Onlara izin de verilmez ki, özür dilesinler. 36﴿

Meal 37

O gün vay yalanlayanların haline! 37﴿

Meal 38

Bu, hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır. 38﴿

Meal 39

Eğer bir tuzağınız varsa haydi bana tuzak kurun! 39﴿

Meal 40

O gün vay yalanlayanların haline! 40﴿

Meal 41

Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar. 41﴿

Meal 42

Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler. 42﴿

Meal 43

"Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için." 43﴿

Meal 44

Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. 44﴿

Meal 45

O gün vay yalanlayanların haline! 45﴿

Meal 46

Ey inkar edenler! (Dünyada) yiyin ve birazcık yararlanın! Şüphesiz sizler suçlularsınız. 46﴿

Meal 47

O gün vay yalanlayanların haline! 47﴿

Meal 48

Onlara, "Rükû edin (namaz kılın)" dendiği zaman rükû etmezler. 48﴿

Meal 49

O gün vay yalanlayanların haline! 49﴿

Meal 50

Onlar artık ondan (Kur'an'dan) sonra hangi söze inanacaklar? 50﴿