Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
İhlâs Suresi
605
31 . Cüz

İhlâs Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenliklebağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancınıtam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü’min olacağı için sûre bu adlaanılmaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

De ki: "O, Allah'tır, bir tektir." 1﴿

Meal 2

"Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)" 2﴿

Meal 3

Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir)." 3﴿

Meal 4

"Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir." 4﴿

Felak Suresi

Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-5

De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım." 1-5﴿

Nâs Suresi

Medine döneminde inmiştir. 6 âyettir. Nâs, insanlar demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-6

De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım." 1-6﴿
Kâfirûn Suresi
604
31 . Cüz

Kâfirûn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

De ki: "Ey Kâfirler!" 1﴿

Meal 2

"Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem." 2﴿

Meal 3

"Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz." 3﴿

Meal 4

"Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim." 4﴿

Meal 5

"Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz." 5﴿

Meal 6

"Sizin dininiz size, benim dinim de banadır." 6﴿

Nasr Suresi

Medine döneminde inmiştir. 3 âyettir. Nasr, yardım demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-3

Allah'ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir. 1-3﴿

Tebbet Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Ebû Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. 1﴿

Meal 2

Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. 2﴿

Meal 3

O, bir alevli ateşe girecektir, 3﴿

Meal 4-5

Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir). 4-5﴿