Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
İbrâhîm Suresi
261
13 . Cüz

Meal 43

Başları yukarıya kalkık, bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar. 43﴿

Meal 44

Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin, "Rabbimiz! Bize kısa bir süre daha ver de senin davetine uyalım, peygamberlere tâbi olalım" diyecekleri ve onlara, "Sizin için bir yok oluş bulunmadığına daha önce yemin etmemiş miydiniz?" diye sorulacağı güne karşı insanları uyar. 44﴿

Meal 45

Ve sizden önce (bâtılı seçerek) kendilerine kötülük edenlerin yurtlarına yerleşmiştiniz. Onlara ne yaptığımız sizin için açıkça belli oldu, size misaller de getirdik. 45﴿

Meal 46

Tuzaklarını Allah bilip dururken onlar tuzaklarını kurmaya devam ettiler. Oysa onların tuzaklarıyla dağlar yıkılıp yok olacak değildi! 46﴿

Meal 47

O halde, Allah’ın, peygamberlerine verdiği sözden sakın cayacağını sanma! Allah güçlüdür, kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. 47﴿

Meal 48

Bir gün gelecek yer başka yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek, insanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah’ın huzuruna çıkacaklardır. 48﴿

Meal 49

O gün, suçluların -sıra halinde- zincirlere vurulmuş olduklarını göreceksin! 49﴿

Meal 50

Onların giysileri katrandandır; yüzlerini de ateş bürüyecektir. 50﴿

Meal 51

Allah herkese hak ettiğini vermek için bunu yapacaktır; kuşkusuz Allah’ın hesabı çabuktur. 51﴿

Meal 52

İşte bu, bütün insanlara, bununla hem uyarılsınlar hem Allah’ın ancak bir tek Tanrı olduğunu bilsinler hem de akıl sahipleri öğüt alsınlar diye yapılmış bir bildirimdir. 52﴿
Hicr Suresi
262
14 . Cüz

Hicr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. Sûre de başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları; peygamberlerin, çeşitli zamanlarda azgınlara ve inkârcılara karşı verdikleri mücadeleler çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu sûre de ayrıca ilâhî kitapların kendisiyle kemale erdiği Kur’an’ın, her türlü tahriften korunacağı hükmü de yer almaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Elif-lâm-râ. Bunlar kitabın, apaçık Kur’an’ın âyetleridir. 1﴿

Meal 2

Zaman olacak, inkâr edenler, "Keşke müslüman olsaydık!" diye hayıflanacaklar. 2﴿

Meal 3

Bırak onları; yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları; yakında bilecekler! 3﴿

Meal 4

Biz hiçbir toplumu, kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helâk etmedik. 4﴿

Meal 5

Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. 5﴿

Meal 6

Dediler ki: "Ey kendisine vahiy gelen adam! Sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin!" 6﴿

Meal 7

"Doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirseydin ya!" 7﴿

Meal 8

Biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz, o zaman da onlara artık süre tanınmaz. 8﴿

Meal 9

Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. 9﴿

Meal 10

Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. 10﴿

Meal 11

Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. 11﴿

Meal 12-13

İşte onu (Kur’an’ı) inkârcıların kalplerine, inanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilâhî kanun uygulanmıştır. 12-13﴿

Meal 14-15

Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar, yine de "Herhalde gözlerimiz perdelendi, hatta bize büyü yapılmış olmalı!" derler. 14-15﴿