Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
İbrâhîm Suresi
261
13 . Cüz

Meal 43

Zihinleri bomboş olarak kendilerine bile dönüp bakamaz durumda, gözleri göğe dikilmiş bir vaziyette koşarlar. 43﴿

Meal 44

Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin: «Ey Rabbimiz! Yakın bir müddete kadar bize süre ver de senin davetine uyalım ve peygamberlere tâbi olalım» diyecekleri gün hakkında insanları uyar. (Onlara denilir ki:) «Daha önce, sizin için bir zevâl olmadığına, yemin etmemiş miydiniz?» 44﴿

Meal 45

«(Sizden önce) kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturdunuz. Onlara nasıl muamele ettiğimiz size apaçık belli oldu. Ve size misaller de verdik.» 45﴿

Meal 46

Hilelerinin cezası Allah katında (malum) iken, onlar, tuzaklarını kurmuşlardı. Halbuki onların hileleriyle dağlar yerinden gidecek değildi! 46﴿

Meal 47

O halde, sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma! Çünkü Allah mutlak üstündür, kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. 47﴿

Meal 48

Yer başka bir yer, gökler de (başka gökler) haline getirildiği, (insanlar) bir ve gücüne karşı durulamaz olan Allah'ın huzuruna çıktıkları gün (Allah bütün zalimlerin cezasını verecektir). 48﴿

Meal 49

O gün, günahkârların zincire vurulmuş olduğunu görürsün. 49﴿

Meal 50

Onların gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş bürümektedir. 50﴿

Meal 51

Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için (onları diriltecektir.) Kuşkusuz Allah, hesabı çabuk görendir. 51﴿

Meal 52

İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek Tanrı olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir. 52﴿
Hicr Suresi
262
14 . Cüz

Hicr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. Sûre de başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları; peygamberlerin, çeşitli zamanlarda azgınlara ve inkârcılara karşı verdikleri mücadeleler çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu sûre de ayrıca ilâhî kitapların kendisiyle kemale erdiği Kur’an’ın, her türlü tahriften korunacağı hükmü de yer almaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Elif. Lâm. Râ. Bunlar Kitab'ın ve apaçık bir Kur'an'ın âyetleridir. 1﴿

Meal 2

İnkâr edenler zaman zaman, keşke biz de müslüman olsaydık, diye arzu ederler. 2﴿

Meal 3

Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalayadursun. (Kötü sonucu) yakında bilecekler! 3﴿

Meal 4

Helâk ettiğimiz hiçbir ülke yoktur ki hakkında (bizce) bilinen bir yazgı olmasın. 4﴿

Meal 5

Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez, ve onu geciktiremez. 5﴿

Meal 6

Dediler ki: «Ey kendisine Kur'an indirilen (Muhammed)! Sen mutlaka bir mecnunsun!» 6﴿

Meal 7

«Eğer doğru söyleyenlerden idiysen, bize melekleri getirmeliydin.» 7﴿

Meal 8

Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez. 8﴿

Meal 9

Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız. 9﴿

Meal 10

Andolsun, senden önceki milletler arasında da elçiler gönderdik. 10﴿

Meal 11

Onlara bir peygamber gelmeyedursun, hemen onunla alay ederlerdi. 11﴿

Meal 12

İşte böylece biz onu, (inkârcılığı) suçluların kalplerine sokarız. 12﴿

Meal 13

Öncekilerin başına gelenlerden ders almaları gerekirken onlar hala buna (Kur'an'a) inanmıyorlar. 13﴿

Meal 14-15

Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar, yine de «Gözlerimiz boyandı, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır» derler. 14-15﴿