Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
İbrâhîm Suresi
261
13 . Cüz

Meal 43

O gün başlarını dikerek (çağırıldıkları yere doğru) koşarlar. Gözleri kendilerine bile dönmez, kalpleri de bomboştur. 43﴿

Meal 44

(Ey Muhammed!) İnsanları, kendilerine azabın geleceği gün ile uyar. Zira o gün zalimler, "Ey Rabbimiz! Yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim" diyecekler. Onlara şöyle denilecek: "Daha önce siz, sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz?" 44﴿

Meal 45

"Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturdunuz. Onlara ne yaptığımız ise size belli olmuştu. Size misaller de vermiştik." 45﴿

Meal 46

Onlar gerçekten tuzaklarını kurmuşlardı. Tuzakları yüzünden dağlar yerinden oynayacak olsa bile, tuzakları Allah katındadır (Allah onu bilir). 46﴿

Meal 47

Sakın Allah'ın, peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma! Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. 47﴿

Meal 48

O gün yer, başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar bir ve kahhar (her şeyin üzerinde yegâne hakim) olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. 48﴿

Meal 49

O gün, suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün. 49﴿

Meal 50

Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. 50﴿

Meal 51

Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir. 51﴿

Meal 52

Bu Kur'an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. 52﴿
Hicr Suresi
262
14 . Cüz

Hicr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. Sûre de başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları; peygamberlerin, çeşitli zamanlarda azgınlara ve inkârcılara karşı verdikleri mücadeleler çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu sûre de ayrıca ilâhî kitapların kendisiyle kemale erdiği Kur’an’ın, her türlü tahriften korunacağı hükmü de yer almaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Elif Lâm Râ. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın âyetleridir. 1﴿

Meal 2

İnkar edenler, "Keşke müslüman olsaydık" diye çok arzu edeceklerdir. 2﴿

Meal 3

Bırak onları yesinler (içsinler), yararlansınlar; emelleri onları oyalayadursun. İleride (gerçeği) bilecekler. 3﴿

Meal 4

Helâk ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı (belli vakti) vardır. 4﴿

Meal 5

Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz. 5﴿

Meal 6

Dediler ki: "Ey kendisine Zikir (Kur'an) indirilen kimse! Sen mutlaka delisin!" 6﴿

Meal 7

"Eğer doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirsene!" 7﴿

Meal 8

Biz melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. 8﴿

Meal 9

Şüphesiz o zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz. 9﴿

Meal 10

Ey Muhammed! Andolsun, senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik. 10﴿

Meal 11

Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı. 11﴿

Meal 12

Aynı şekilde (onların tutumlarına uygun olarak) biz onu suçluların kalbine sokarız. 12﴿

Meal 13

Önceki milletlerin (helakine dair Allah'ın) kanunu geçmiş iken onlar buna (Kur'an'a) inanmazlar. 13﴿

Meal 14-15

Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar yine "Gözlerimiz döndürüldü, biz herhâlde büyülenmiş bir toplumuz" derlerdi. 14-15﴿