Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hicr Suresi
266
14 . Cüz

Meal 71

Lût, "İşte kadınlar, benim kızlarım, (nikâh) yaparsanız" dedi. 71﴿

Meal 72

(Ey resulüm!) Hayatına yemin olsun ki onlar, sarhoş (sersem) halleriyle saçmalayıp duruyorlardı. 72﴿

Meal 73

Nihayet ortalık aydınlanırken korkunç ses onları yakalayıverdi! 73﴿

Meal 74

Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik, üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık! 74﴿

Meal 75

İşte bunda ibret alacak olanlar için dersler vardır. 75﴿

Meal 76

Bakın, o harabeler bir yol üzerinde hâlâ duruyor. 76﴿

Meal 77

Onda da inananlar için bir ders vardır. 77﴿

Meal 78

Eyke halkı da gerçekten bir zalimler topluluğu idi. 78﴿

Meal 79

Biz onların da cezasını verdik. Bu iki şehir açıkça bilinen bir yol üzerindedir. 79﴿

Meal 80

Kuşkusuz Hicr halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladılar. 80﴿

Meal 81

Oysa onlara âyetlerimizi de gönderdik, fakat bunlara sırt çevirdiler. 81﴿

Meal 82

Onlar, güvende olmak üzere dağları oyarak barınaklar yaparlardı. 82﴿

Meal 83

Ama sonunda sabaha girerlerken korkunç ses onları da yakaladı! 83﴿

Meal 84

Aldıkları tedbirin kendilerine hiçbir faydası olmadı. 84﴿

Meal 85

Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörülü ol. 85﴿

Meal 86

İyi bilesin ki rabbin, evet O, muhakkak sûrette eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilmektedir. 86﴿

Meal 87

Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan (âyetlerden) yedisini ve yüce Kur’an’ı verdik. 87﴿

Meal 88

Sakın ola ki, onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin! Onlardan yana üzülme, müminlere karşı da alçakgönüllü ol! 88﴿

Meal 89

"Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım" de. 89﴿

Meal 90

Nitekim biz, bölüp parçalayanları cezalandırdık. 90﴿
Hicr Suresi
267
14 . Cüz

Meal 91

Kur’an’ı parçalara ayıranlar yok mu; 91﴿

Meal 92-93

Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz! 92-93﴿

Meal 94

Sen, sana buyurulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme! 94﴿

Meal 95-96

Allah’ın yanında başka bir tanrı daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar! 95-96﴿

Meal 97

Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. 97﴿

Meal 98

Ama sen rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol! 98﴿

Meal 99

Kesin olan şey gelinceye kadar rabbine kulluk et. 99﴿

Nahl Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 128 âyettir. Sûre, adını 68. âyette geçen “en-Nahl” kelimesinden almıştır. “en-Nahl” bal arısı demektir. Sûrede başlıca, kâinatta Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, vahiy, öldükten sonra dirilme gibi konular yer almaktadır
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Allah’ın emri yerine gelecektir; artık onun bir an önce gelmesini isteyip durmayın. Allah, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır ve yücedir. 1﴿

Meal 2

Allah, "Benden başka tanrı olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin" hükmünü bildirmeleri için kullarından dilediğine, emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir. 2﴿

Meal 3

Allah, gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O, putperestlerin ortak koştukları her şeyden münezzehtir. 3﴿

Meal 4

İnsanı bir damla sudan yarattı; fakat görürsün ki o, yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır! 4﴿

Meal 5

Eti yenen büyük ve küçük baş hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır, ayrıca onlardan beslenirsiniz. 5﴿

Meal 6

Onlarda akşamları otlaktan getirirken, sabahları otlatmaya salıverirken size sergiledikleri bir güzellik de vardır. 6﴿