Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hicr Suresi
266
14 . Cüz

Meal 71

(Lût:) İşte kızlarım! (Düşündüğünüzü) yapacaksanız (onlarla evlenin), dedi. 71﴿

Meal 72

(Resûlüm!) Hayatın hakkı için onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. 72﴿

Meal 73

Güneş doğarken onları o korkunç ses yakaladı. 73﴿

Meal 74

Böylece ülkelerinin üstünü altına getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. 74﴿

Meal 75

İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır. 75﴿

Meal 76

Onlar hâla gözler önünde duran bir yol üzerindedirler. 76﴿

Meal 77

Hakikaten bunda iman edenler için bir ibret vardır. 77﴿

Meal 78

Eyke halkı da gerçekten zalim idiler. 78﴿

Meal 79

Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de (Eyke ve Medyen) açık bir yol üzerindedir. 79﴿

Meal 80

Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. 80﴿

Meal 81

Biz onlara mucizelerimizi vermiştik; fakat onlardan yüz çevirmişlerdi. 81﴿

Meal 82

Onlar, dağlardan emniyet içinde kalacakları evler oyarlardı. 82﴿

Meal 83

Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı. 83﴿

Meal 84

Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savmadı. 84﴿

Meal 85

Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O saat (kıyamet), mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et. 85﴿

Meal 86

Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratan pek iyi bilendir. 86﴿

Meal 87

Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce Kur'an'ı verdik. 87﴿

Meal 88

Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünya malına göz dikme, onlardan dolayı üzülme ve müminlere alçak gönüllü ol. 88﴿

Meal 89

De ki: Şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım. 89﴿

Meal 90

Nitekim biz, komplo kuranlara (azabı) indirmişizdir. 90﴿
Hicr Suresi
267
14 . Cüz

Meal 91

Onlar, Kur'an'ı tutarsız parçalar olarak nitelendirenlere gelince, 91﴿

Meal 92-93

Rabbin hakkı için, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz. 92-93﴿

Meal 94

Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir! 94﴿

Meal 95

(Seninle) alay edenlere karşı biz sana yeteriz. 95﴿

Meal 96

Onlar Allah ile beraber başka bir tanrı edinenlerdir. (Kimin doğru olduğunu) yakında bilecekler! 96﴿

Meal 97

Onların söyledikleri şeyler yüzünden senin canının sıkıldığını andolsun biliyoruz. 97﴿

Meal 98

Sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol! 98﴿

Meal 99

Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et! 99﴿

Nahl Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 128 âyettir. Sûre, adını 68. âyette geçen “en-Nahl” kelimesinden almıştır. “en-Nahl” bal arısı demektir. Sûrede başlıca, kâinatta Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, vahiy, öldükten sonra dirilme gibi konular yer almaktadır
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Allah'ın emri gelmiştir. Artık onu istemekte acele etmeyin. Allah, onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir. 1﴿

Meal 2

Allah kendi emriyle melekleri, kullarından dilediği kimseye vahiy ile, «Benden başka tanrı olmadığına dair (kullarımı) uyarın ve benden korkun» diye gönderir. 2﴿

Meal 3

(Allah) gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, koştukları ortaklardan münezzehtir. 3﴿

Meal 4

O, insanı bir damla sudan yarattı. Fakat bakarsın ki (insan) Rabbine apaçık bir hasım oluvermiştir. 4﴿

Meal 5

Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı (şeyler) ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz. 5﴿

Meal 6

Sizin için onlardan ayrıca akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken bir güzellik (bir zevk) vardır. 6﴿