Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hicr Suresi
266
14 . Cüz

Meal 71

Lût: "İşte kızlarım. Eğer yapacaksanız (onlarla evlenebilirsiniz)" dedi. 71﴿

Meal 72

(Melekler Lût'a:) "Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)" dediler. 72﴿

Meal 73

Derken güneşin doğuşu sırasında o korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi. 73﴿

Meal 74

Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. 74﴿

Meal 75

Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır. 75﴿

Meal 76

O şehrin kalıntıları hâlâ mevcut olan bir yol üstünde duruyor. 76﴿

Meal 77

Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır. 77﴿

Meal 78

"Eyke" halkı da şüphesiz zalim idiler. 78﴿

Meal 79

Onlardan da intikam aldık. İkisi de (Lût kavminin yaşadığı Sodom ile Şuayb kavminin yaşadığı Eyke) belirgin bir anayol üzerinde idiler. 79﴿

Meal 80

Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. 80﴿

Meal 81

Biz onlara âyetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi. 81﴿

Meal 82

Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı. 82﴿

Meal 83

Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi. 83﴿

Meal 84

Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi. 84﴿

Meal 85

Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörü ile muamele et. 85﴿

Meal 86

Şüphesiz, Rabbin hakkıyla yaratanın (ve herşeyi) bilenin ta kendisidir. 86﴿

Meal 87

Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve büyük Kur'an'ı verdik. 87﴿

Meal 88

Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve mü'minlere (şefkat) kanadını indir. 88﴿

Meal 89

De ki: "Gerçekten ben, apaçık bir uyarıcıyım." 89﴿

Meal 90

Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da (kitap) indirmiştik. 90﴿
Hicr Suresi
267
14 . Cüz

Meal 91

Ki onlar, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar ederek) Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. 91﴿

Meal 92-93

Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. 92-93﴿

Meal 94

Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. 94﴿

Meal 95-96

Şüphesiz biz, Allah ile beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İlerde bilecekler. 95-96﴿

Meal 97

Andolsun, onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. 97﴿

Meal 98

O halde Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt) ve secde edenlerden ol. 98﴿

Meal 99

Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. 99﴿

Nahl Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 128 âyettir. Sûre, adını 68. âyette geçen “en-Nahl” kelimesinden almıştır. “en-Nahl” bal arısı demektir. Sûrede başlıca, kâinatta Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, vahiy, öldükten sonra dirilme gibi konular yer almaktadır
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Allah'ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. 1﴿

Meal 2

Allah, "Benden başka ilah yoktur. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının" diye (insanları) uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir. 2﴿

Meal 3

Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir. 3﴿

Meal 4

İnsanı nutfeden (bir damla sudan) yarattı. Böyle iken bakarsın ki o, Rabbine açık bir hasım kesilmiştir 4﴿

Meal 5

Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. 5﴿

Meal 6

Onları akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken de sizin için bir güzellik (ve zevk) vardır. 6﴿