Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hicr Suresi
265
14 . Cüz

Meal 52

Onun yanına girip selâm vermişler, o da, "Doğrusu biz sizden korkuyoruz" demişti. 52﴿

Meal 53

"Korkma" dediler, "Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz." 53﴿

Meal 54

İbrâhim, "Üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz öyle mi? Peki (çocuğum olamayacağına göre) bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz?" dedi. 54﴿

Meal 55

"Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma!" dediler. 55﴿

Meal 56

"Haktan sapmış olanlardan başka kim rabbimin rahmetinden ümit keser!" dedi. 56﴿

Meal 57

"Ey elçiler! Göreviniz nedir?" diye sordu. 57﴿

Meal 58

Dediler ki: "Aslında biz, suçlu bir kavme (ceza vermek için) gönderildik. 58﴿

Meal 59

Yalnız Lût’un ailesine zarar gelmeyecek, onların hepsini kurtaracağız. 59﴿

Meal 60

Fakat karısı hariç! Biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik." 60﴿

Meal 61-62

Elçiler Lût ailesine geldiklerinde Lût onlara, "bilinmedik tanınmadık kimselersiniz" dedi. 61-62﴿

Meal 63

"Öyle ama, biz sana insanların, hakkında kuşkuya düştükleri şeyi getirdik. 63﴿

Meal 64

Sana, gerçeği getirdik. Biz muhakkak doğru söylüyoruz." 64﴿

Meal 65

"Hemen gecenin bir vaktinde ailenin hızla yola koyulmasını sağla! Sen de arkalarından git! Hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın! Size emredilen yere doğru gidin!" 65﴿

Meal 66

Lût’a şu hükmü bildirdik: "Onlar, sabah vaktine girerken son ferdine kadar yok edilmiş olacaktır!" 66﴿

Meal 67

Şehir halkı sevinerek geldiler. 67﴿

Meal 68

Lût, "Bunlar benim misafirlerim, sakın beni utandıracak bir şey yapmayın?" dedi; 68﴿

Meal 69

"Allah’tan korkun, beni rezil etmeyin!" 69﴿

Meal 70

"Seni el âlemi korumaktan menetmedik mi?" dediler. 70﴿
Hicr Suresi
266
14 . Cüz

Meal 71

Lût, "İşte kadınlar, benim kızlarım, (nikâh) yaparsanız" dedi. 71﴿

Meal 72

(Ey resulüm!) Hayatına yemin olsun ki onlar, sarhoş (sersem) halleriyle saçmalayıp duruyorlardı. 72﴿

Meal 73

Nihayet ortalık aydınlanırken korkunç ses onları yakalayıverdi! 73﴿

Meal 74

Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik, üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık! 74﴿

Meal 75

İşte bunda ibret alacak olanlar için dersler vardır. 75﴿

Meal 76

Bakın, o harabeler bir yol üzerinde hâlâ duruyor. 76﴿

Meal 77

Onda da inananlar için bir ders vardır. 77﴿

Meal 78

Eyke halkı da gerçekten bir zalimler topluluğu idi. 78﴿

Meal 79

Biz onların da cezasını verdik. Bu iki şehir açıkça bilinen bir yol üzerindedir. 79﴿

Meal 80

Kuşkusuz Hicr halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladılar. 80﴿

Meal 81

Oysa onlara âyetlerimizi de gönderdik, fakat bunlara sırt çevirdiler. 81﴿

Meal 82

Onlar, güvende olmak üzere dağları oyarak barınaklar yaparlardı. 82﴿

Meal 83

Ama sonunda sabaha girerlerken korkunç ses onları da yakaladı! 83﴿

Meal 84

Aldıkları tedbirin kendilerine hiçbir faydası olmadı. 84﴿

Meal 85

Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörülü ol. 85﴿

Meal 86

İyi bilesin ki rabbin, evet O, muhakkak sûrette eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilmektedir. 86﴿

Meal 87

Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan (âyetlerden) yedisini ve yüce Kur’an’ı verdik. 87﴿

Meal 88

Sakın ola ki, onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin! Onlardan yana üzülme, müminlere karşı da alçakgönüllü ol! 88﴿

Meal 89

"Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım" de. 89﴿

Meal 90

Nitekim biz, bölüp parçalayanları cezalandırdık. 90﴿