Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hicr Suresi
265
14 . Cüz

Meal 52

Onun yanına girdikleri zaman, «selam» dediler. (İbrahim:) Biz sizden çekiniyoruz, dedi. 52﴿

Meal 53

Dediler ki: Korkma; biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz. 53﴿

Meal 54

(İbrahim:) Bana ihtiyarlık çökmesine rağmen beni müjdeliyor musunuz? Beni ne ile müjdeliyorsunuz? dedi. 54﴿

Meal 55

Sana gerçeği müjdeledik, sakın ümitsizliğe düşenlerden olma! dediler. 55﴿

Meal 56

(İbrahim:) dedi ki: Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser? 56﴿

Meal 57

«Ey elçiler! (Başka) ne işiniz var?» dedi. 57﴿

Meal 58

Dediler ki: «Biz, suçlu bir topluma (onları helâk etmeye) gönderildik.» 58﴿

Meal 59

«Ancak Lût ailesi hariç. Onların hepsini kurtaracağız.» 59﴿

Meal 60

«(Fakat Lût'un) karısı müstesna; biz onun geri kalanlardan olmasını takdir ettik.» 60﴿

Meal 61-62

Elçiler Lût âilesine gelince, Lût onlara: «Hakikaten siz tanınmayan kimselersiniz» dedi. 61-62﴿

Meal 63

Dediler ki: «Bilakis, biz sana, onların şüphe etmekte oldukları şeyi (azabı ve helâkı) getirdik. 63﴿

Meal 64

Sana gerçeği getirdik; biz, hakikaten doğru söyleyenleriz. 64﴿

Meal 65

Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından yürü. Sizden hiç kimse, sakın dönüp de ardına bakmasın, istenen yere gidin.» 65﴿

Meal 66

Ona (Lût'a) şu hükmümüzü vahyettik: «Sabaha çıkarlarken mutlaka onların ardı kesilmiş olacaktır.» 66﴿

Meal 67

Şehir halkı, birbirlerini kutlayarak, (meleklerin yanına) geldiler. 67﴿

Meal 68-69

(Lût) onlara «Bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın; Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin!» dedi. 68-69﴿

Meal 70

«Biz seni, elâlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?» dediler. 70﴿
Hicr Suresi
266
14 . Cüz

Meal 71

(Lût:) İşte kızlarım! (Düşündüğünüzü) yapacaksanız (onlarla evlenin), dedi. 71﴿

Meal 72

(Resûlüm!) Hayatın hakkı için onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. 72﴿

Meal 73

Güneş doğarken onları o korkunç ses yakaladı. 73﴿

Meal 74

Böylece ülkelerinin üstünü altına getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. 74﴿

Meal 75

İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır. 75﴿

Meal 76

Onlar hâla gözler önünde duran bir yol üzerindedirler. 76﴿

Meal 77

Hakikaten bunda iman edenler için bir ibret vardır. 77﴿

Meal 78

Eyke halkı da gerçekten zalim idiler. 78﴿

Meal 79

Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de (Eyke ve Medyen) açık bir yol üzerindedir. 79﴿

Meal 80

Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. 80﴿

Meal 81

Biz onlara mucizelerimizi vermiştik; fakat onlardan yüz çevirmişlerdi. 81﴿

Meal 82

Onlar, dağlardan emniyet içinde kalacakları evler oyarlardı. 82﴿

Meal 83

Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı. 83﴿

Meal 84

Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savmadı. 84﴿

Meal 85

Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O saat (kıyamet), mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et. 85﴿

Meal 86

Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratan pek iyi bilendir. 86﴿

Meal 87

Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce Kur'an'ı verdik. 87﴿

Meal 88

Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünya malına göz dikme, onlardan dolayı üzülme ve müminlere alçak gönüllü ol. 88﴿

Meal 89

De ki: Şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım. 89﴿

Meal 90

Nitekim biz, komplo kuranlara (azabı) indirmişizdir. 90﴿