Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hicr Suresi
265
14 . Cüz

Meal 52

Hani misafirler İbrahim'in yanına girmiş ve "Selam" demişlerdi. O da, "Gerçekten biz sizden korkuyoruz" demişti. 52﴿

Meal 53

Onlar, "Korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz" dediler. 53﴿

Meal 54

İbrahim, "Bana yaşlılık gelip çatmış iken beni mi müjdeliyorsunuz? Bana neyi müjdeliyorsunuz?" dedi. 54﴿

Meal 55

"Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma" dediler. 55﴿

Meal 56

Dedi ki: "Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?" 56﴿

Meal 57

İbrahim, "Ey Elçiler! Göreviniz nedir?" dedi. 57﴿

Meal 58

Şöyle dediler: "Şüphesiz biz suçlu bir millete gönderildik. 58﴿

Meal 59-60

Lût'un ailesi başka (Onlar suçlu değillerdir). Lût'un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik." 59-60﴿

Meal 61-62

Elçiler (melekler) Lût'un ailesine gelince Lût onlara, "Gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz" dedi. 61-62﴿

Meal 63

Dediler ki: "Evet, fakat biz sana (kavminin) şüphe etmekte olduğu azabı getirdik." 63﴿

Meal 64

"Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz." 64﴿

Meal 65

"Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz yere (doğru) geçin gidin." 65﴿

Meal 66

Ona şu durumu kesin olarak bildirdik: "Sabaha çıkarken onların sonu kesilmiş olacak." 66﴿

Meal 67

Şehir halkı sevinerek geldiler. 67﴿

Meal 68

Lût dedi ki: "Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin." 68﴿

Meal 69

"Allah'a karşı gelmekten sakının, beni utandırmayın" dedi. 69﴿

Meal 70

Onlar, "Biz seni insanlarla ilgilenmekten menetmemiş miydik" dediler. 70﴿
Hicr Suresi
266
14 . Cüz

Meal 71

Lût: "İşte kızlarım. Eğer yapacaksanız (onlarla evlenebilirsiniz)" dedi. 71﴿

Meal 72

(Melekler Lût'a:) "Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)" dediler. 72﴿

Meal 73

Derken güneşin doğuşu sırasında o korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi. 73﴿

Meal 74

Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. 74﴿

Meal 75

Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır. 75﴿

Meal 76

O şehrin kalıntıları hâlâ mevcut olan bir yol üstünde duruyor. 76﴿

Meal 77

Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır. 77﴿

Meal 78

"Eyke" halkı da şüphesiz zalim idiler. 78﴿

Meal 79

Onlardan da intikam aldık. İkisi de (Lût kavminin yaşadığı Sodom ile Şuayb kavminin yaşadığı Eyke) belirgin bir anayol üzerinde idiler. 79﴿

Meal 80

Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. 80﴿

Meal 81

Biz onlara âyetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi. 81﴿

Meal 82

Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı. 82﴿

Meal 83

Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi. 83﴿

Meal 84

Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi. 84﴿

Meal 85

Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörü ile muamele et. 85﴿

Meal 86

Şüphesiz, Rabbin hakkıyla yaratanın (ve herşeyi) bilenin ta kendisidir. 86﴿

Meal 87

Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve büyük Kur'an'ı verdik. 87﴿

Meal 88

Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve mü'minlere (şefkat) kanadını indir. 88﴿

Meal 89

De ki: "Gerçekten ben, apaçık bir uyarıcıyım." 89﴿

Meal 90

Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da (kitap) indirmiştik. 90﴿