Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hicr Suresi
264
14 . Cüz

Meal 32

Allah, "Ey İblîs! Secde edenlerle birlikte hareket etmeyişinin sebebi nedir?" diye sordu. 32﴿

Meal 33

Dedi ki: "Ben, şekillenebilir özlü balçıktan, (şekil verilip) kurutulmuş çamurdan yarattığın bir insana asla secde etmem!" 33﴿

Meal 34

Allah, "O halde çık oradan, dedi; artık kovuldun!" 34﴿

Meal 35

Kıyamet gününe kadar lânetlenmiş bulunmaktasın!" 35﴿

Meal 36

"Rabbim! Öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver" dedi. 36﴿

Meal 37-38

Allah, "Vakti (katımızda) bilinen bir güne kadar mühlet verilmiş olanlardansın" buyurdu. 37-38﴿

Meal 39-40

İblîs, "Rabbim! Benim sapmama imkân verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara (günahları) şirin göstereceğim ve -aralarından senin samimi kulların hariç- onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım." 39-40﴿

Meal 41

Allah da buyurdu ki: "İşte bana varan doğru yol budur (hâlis kulların yolu). 41﴿

Meal 42

Şüphesiz, sapmışlardan sana uyacak olanlar dışında kullarım üzerinde senin hâkimiyetin olmayacaktır." 42﴿

Meal 43

"Kuşkusuz cehennem, o sana uyanların tamamının buluşma yeri olacaktır." 43﴿

Meal 44

Onun yedi kapısı vardır, her kapıdan girmek üzere de onlardan birer grup belirlenmiştir. 44﴿

Meal 45

Allah’a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. 45﴿

Meal 46

"Esenlikle, güvenle girin oraya!" (denecek). 46﴿

Meal 47

Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik; artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. 47﴿

Meal 48

Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkarılmaları da söz konusu olmayacaktır. 48﴿

Meal 49

Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olduğumu bildir. 49﴿

Meal 50

Ama azabım da çok elem verici bir azaptır! 50﴿

Meal 51

Onlara İbrâhim’in misafirlerini hatırlat. 51﴿
Hicr Suresi
265
14 . Cüz

Meal 52

Onun yanına girip selâm vermişler, o da, "Doğrusu biz sizden korkuyoruz" demişti. 52﴿

Meal 53

"Korkma" dediler, "Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz." 53﴿

Meal 54

İbrâhim, "Üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz öyle mi? Peki (çocuğum olamayacağına göre) bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz?" dedi. 54﴿

Meal 55

"Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma!" dediler. 55﴿

Meal 56

"Haktan sapmış olanlardan başka kim rabbimin rahmetinden ümit keser!" dedi. 56﴿

Meal 57

"Ey elçiler! Göreviniz nedir?" diye sordu. 57﴿

Meal 58

Dediler ki: "Aslında biz, suçlu bir kavme (ceza vermek için) gönderildik. 58﴿

Meal 59

Yalnız Lût’un ailesine zarar gelmeyecek, onların hepsini kurtaracağız. 59﴿

Meal 60

Fakat karısı hariç! Biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik." 60﴿

Meal 61-62

Elçiler Lût ailesine geldiklerinde Lût onlara, "bilinmedik tanınmadık kimselersiniz" dedi. 61-62﴿

Meal 63

"Öyle ama, biz sana insanların, hakkında kuşkuya düştükleri şeyi getirdik. 63﴿

Meal 64

Sana, gerçeği getirdik. Biz muhakkak doğru söylüyoruz." 64﴿

Meal 65

"Hemen gecenin bir vaktinde ailenin hızla yola koyulmasını sağla! Sen de arkalarından git! Hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın! Size emredilen yere doğru gidin!" 65﴿

Meal 66

Lût’a şu hükmü bildirdik: "Onlar, sabah vaktine girerken son ferdine kadar yok edilmiş olacaktır!" 66﴿

Meal 67

Şehir halkı sevinerek geldiler. 67﴿

Meal 68

Lût, "Bunlar benim misafirlerim, sakın beni utandıracak bir şey yapmayın?" dedi; 68﴿

Meal 69

"Allah’tan korkun, beni rezil etmeyin!" 69﴿

Meal 70

"Seni el âlemi korumaktan menetmedik mi?" dediler. 70﴿