Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hicr Suresi
264
14 . Cüz

Meal 32

(Allah:) Ey İblis! Secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir? dedi. 32﴿

Meal 33

(İblis:) Ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir insana secde edecek değilim, dedi. 33﴿

Meal 34

Allah şöyle buyurdu: Öyle ise oradan çık! Artık kovuldun! 34﴿

Meal 35

Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lânet senin üzerine olacaktır! 35﴿

Meal 36

(İblis:) Rabbim! Öyle ise, (varlıkların) tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi. 36﴿

Meal 37-38

Allah: Sen bilinen bir vakte kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin, buyurdu. 37-38﴿

Meal 39

(İblis) dedi ki: Rabbim! Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım! 39﴿

Meal 40

Ancak onlardan ihlâslı kulların müstesna. 40﴿

Meal 41

(Allah) şöyle buyurdu: «İşte bana varan dosdoğru yol budur.» 41﴿

Meal 42

«Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna.» 42﴿

Meal 43

Muhakkak cehennem, onların hepsine vâdolunan yerdir. 43﴿

Meal 44

Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer gurup ayrılmıştır. 44﴿

Meal 45

(Allah'ın azabından korkup rahmetine sığınan) takvâ sahipleri, mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. 45﴿

Meal 46

«Oraya emniyet ve selâmetle girin» (denilir, onlara). 46﴿

Meal 47

Biz, onların gönüllerindeki kini söküp attık; onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar. 47﴿

Meal 48

Onlara orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar, oradan çıkarılmayacaklardır. 48﴿

Meal 49

(Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. 49﴿

Meal 50

Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir. 50﴿

Meal 51

Onlara İbrahim'in misafirlerinden (meleklerden) de haber ver. 51﴿
Hicr Suresi
265
14 . Cüz

Meal 52

Onun yanına girdikleri zaman, «selam» dediler. (İbrahim:) Biz sizden çekiniyoruz, dedi. 52﴿

Meal 53

Dediler ki: Korkma; biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz. 53﴿

Meal 54

(İbrahim:) Bana ihtiyarlık çökmesine rağmen beni müjdeliyor musunuz? Beni ne ile müjdeliyorsunuz? dedi. 54﴿

Meal 55

Sana gerçeği müjdeledik, sakın ümitsizliğe düşenlerden olma! dediler. 55﴿

Meal 56

(İbrahim:) dedi ki: Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser? 56﴿

Meal 57

«Ey elçiler! (Başka) ne işiniz var?» dedi. 57﴿

Meal 58

Dediler ki: «Biz, suçlu bir topluma (onları helâk etmeye) gönderildik.» 58﴿

Meal 59

«Ancak Lût ailesi hariç. Onların hepsini kurtaracağız.» 59﴿

Meal 60

«(Fakat Lût'un) karısı müstesna; biz onun geri kalanlardan olmasını takdir ettik.» 60﴿

Meal 61-62

Elçiler Lût âilesine gelince, Lût onlara: «Hakikaten siz tanınmayan kimselersiniz» dedi. 61-62﴿

Meal 63

Dediler ki: «Bilakis, biz sana, onların şüphe etmekte oldukları şeyi (azabı ve helâkı) getirdik. 63﴿

Meal 64

Sana gerçeği getirdik; biz, hakikaten doğru söyleyenleriz. 64﴿

Meal 65

Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından yürü. Sizden hiç kimse, sakın dönüp de ardına bakmasın, istenen yere gidin.» 65﴿

Meal 66

Ona (Lût'a) şu hükmümüzü vahyettik: «Sabaha çıkarlarken mutlaka onların ardı kesilmiş olacaktır.» 66﴿

Meal 67

Şehir halkı, birbirlerini kutlayarak, (meleklerin yanına) geldiler. 67﴿

Meal 68-69

(Lût) onlara «Bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın; Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin!» dedi. 68-69﴿

Meal 70

«Biz seni, elâlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?» dediler. 70﴿