Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hicr Suresi
264
14 . Cüz

Meal 32

Allah, "Ey İblis! Saygı ile eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne?" dedi. 32﴿

Meal 33

İblis dedi ki: "Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygı ile eğilemem." 33﴿

Meal 34-35

Allah, "Öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lânet senin üzerinedir" dedi. 34-35﴿

Meal 36

İblis: "Rabbim! Öyle ise onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver" dedi. 36﴿

Meal 37-38

Allah da, "O halde sen vakti (yalnızca benim tarafımdan) bilinen güne (kıyamete) kadar mühlet verilenlerdensin" dedi. 37-38﴿

Meal 39-40

İblis, "Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım" dedi. 39-40﴿

Meal 41-42

Allah, "İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur" dedi. 41-42﴿

Meal 43

Şüphesiz cehennem, onların hepsinin buluşacağı yerdir. 43﴿

Meal 44

Onun yedi kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır. 44﴿

Meal 45

Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde ve pınarlar başındadır. 45﴿

Meal 46

Onlara, "Girin oraya esenlikle, güven içinde" denilir. 46﴿

Meal 47

Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde, kardeşler olarak karşılıklı otururlar. 47﴿

Meal 48

Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz, onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. 48﴿

Meal 49-50

Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver. 49-50﴿

Meal 51

Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver. 51﴿
Hicr Suresi
265
14 . Cüz

Meal 52

Hani misafirler İbrahim'in yanına girmiş ve "Selam" demişlerdi. O da, "Gerçekten biz sizden korkuyoruz" demişti. 52﴿

Meal 53

Onlar, "Korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz" dediler. 53﴿

Meal 54

İbrahim, "Bana yaşlılık gelip çatmış iken beni mi müjdeliyorsunuz? Bana neyi müjdeliyorsunuz?" dedi. 54﴿

Meal 55

"Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma" dediler. 55﴿

Meal 56

Dedi ki: "Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?" 56﴿

Meal 57

İbrahim, "Ey Elçiler! Göreviniz nedir?" dedi. 57﴿

Meal 58

Şöyle dediler: "Şüphesiz biz suçlu bir millete gönderildik. 58﴿

Meal 59-60

Lût'un ailesi başka (Onlar suçlu değillerdir). Lût'un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik." 59-60﴿

Meal 61-62

Elçiler (melekler) Lût'un ailesine gelince Lût onlara, "Gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz" dedi. 61-62﴿

Meal 63

Dediler ki: "Evet, fakat biz sana (kavminin) şüphe etmekte olduğu azabı getirdik." 63﴿

Meal 64

"Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz." 64﴿

Meal 65

"Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz yere (doğru) geçin gidin." 65﴿

Meal 66

Ona şu durumu kesin olarak bildirdik: "Sabaha çıkarken onların sonu kesilmiş olacak." 66﴿

Meal 67

Şehir halkı sevinerek geldiler. 67﴿

Meal 68

Lût dedi ki: "Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin." 68﴿

Meal 69

"Allah'a karşı gelmekten sakının, beni utandırmayın" dedi. 69﴿

Meal 70

Onlar, "Biz seni insanlarla ilgilenmekten menetmemiş miydik" dediler. 70﴿