Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hicr Suresi
263
14 . Cüz

Meal 16

Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. 16﴿

Meal 17

Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. 17﴿

Meal 18

Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa onu da parlak bir ışık kovalar. 18﴿

Meal 19

Arzı da yaydık, oraya sağlam dağlar yerleştirdik, orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. 19﴿

Meal 20

Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. 20﴿

Meal 21

Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. 21﴿

Meal 22

Biz, rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik, gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz. 22﴿

Meal 23

Kuşkusuz hayat veren de öldüren de biziz; her şeyin son sahibi de biz oluruz. 23﴿

Meal 24

Andolsun biz, içinizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da muhakkak biliriz. 24﴿

Meal 25

Ve senin rabbin, onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O, hakîmdir, alîmdir. 25﴿

Meal 26

Andolsun biz insanı şekillenebilir özlü balçıktan, (şekil verilip) kurutulmuş çamurdan yarattık. 26﴿

Meal 27

Cin türüne gelince daha önce onu da kavurucu alevden yaratmıştık. 27﴿

Meal 28

Hani rabbin meleklere demişti ki: "Ben şekillenebilir özlü balçıktan, (şekil verilip) kurutulmuş çamurdan bir insan yaratacağım" demişti. 28﴿

Meal 29

"Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit siz de hemen onun için secdeye kapanın." 29﴿

Meal 30

Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. 30﴿

Meal 31

Yalnız İblîs hariç; o, secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı. 31﴿
Hicr Suresi
264
14 . Cüz

Meal 32

Allah, "Ey İblîs! Secde edenlerle birlikte hareket etmeyişinin sebebi nedir?" diye sordu. 32﴿

Meal 33

Dedi ki: "Ben, şekillenebilir özlü balçıktan, (şekil verilip) kurutulmuş çamurdan yarattığın bir insana asla secde etmem!" 33﴿

Meal 34

Allah, "O halde çık oradan, dedi; artık kovuldun!" 34﴿

Meal 35

Kıyamet gününe kadar lânetlenmiş bulunmaktasın!" 35﴿

Meal 36

"Rabbim! Öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver" dedi. 36﴿

Meal 37-38

Allah, "Vakti (katımızda) bilinen bir güne kadar mühlet verilmiş olanlardansın" buyurdu. 37-38﴿

Meal 39-40

İblîs, "Rabbim! Benim sapmama imkân verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara (günahları) şirin göstereceğim ve -aralarından senin samimi kulların hariç- onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım." 39-40﴿

Meal 41

Allah da buyurdu ki: "İşte bana varan doğru yol budur (hâlis kulların yolu). 41﴿

Meal 42

Şüphesiz, sapmışlardan sana uyacak olanlar dışında kullarım üzerinde senin hâkimiyetin olmayacaktır." 42﴿

Meal 43

"Kuşkusuz cehennem, o sana uyanların tamamının buluşma yeri olacaktır." 43﴿

Meal 44

Onun yedi kapısı vardır, her kapıdan girmek üzere de onlardan birer grup belirlenmiştir. 44﴿

Meal 45

Allah’a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. 45﴿

Meal 46

"Esenlikle, güvenle girin oraya!" (denecek). 46﴿

Meal 47

Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik; artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. 47﴿

Meal 48

Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkarılmaları da söz konusu olmayacaktır. 48﴿

Meal 49

Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olduğumu bildir. 49﴿

Meal 50

Ama azabım da çok elem verici bir azaptır! 50﴿

Meal 51

Onlara İbrâhim’in misafirlerini hatırlat. 51﴿