Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hicr Suresi
263
14 . Cüz

Meal 16

Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve seyr edenler için onu süsledik. 16﴿

Meal 17

Onları, taşlanmış (kovulmuş) her şeytandan koruduk. 17﴿

Meal 18

Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna. Onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür. 18﴿

Meal 19

Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. 19﴿

Meal 20

Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için (gerekli) geçim vasıtaları yarattık. 20﴿

Meal 21

Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. 21﴿

Meal 22

Biz, rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. (Biz bunları yapmasaydık) siz onu (yeterli) suyu depolayamazdınız. 22﴿

Meal 23

Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz. 23﴿

Meal 24

Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da biliriz. 24﴿

Meal 25

Şüphesiz Rabbin onları (kıyamette) toplayacaktır. Çünkü O, hakîmdir, alîmdir. 25﴿

Meal 26

Andolsun biz insanı, (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. 26﴿

Meal 27

Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. 27﴿

Meal 28

Hani Rabbin meleklere demişti ki: «Ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım.» 28﴿

Meal 29

«Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın!» 29﴿

Meal 30

Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. 30﴿

Meal 31

Fakat İblis hariç! O, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. 31﴿
Hicr Suresi
264
14 . Cüz

Meal 32

(Allah:) Ey İblis! Secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir? dedi. 32﴿

Meal 33

(İblis:) Ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir insana secde edecek değilim, dedi. 33﴿

Meal 34

Allah şöyle buyurdu: Öyle ise oradan çık! Artık kovuldun! 34﴿

Meal 35

Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lânet senin üzerine olacaktır! 35﴿

Meal 36

(İblis:) Rabbim! Öyle ise, (varlıkların) tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi. 36﴿

Meal 37-38

Allah: Sen bilinen bir vakte kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin, buyurdu. 37-38﴿

Meal 39

(İblis) dedi ki: Rabbim! Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım! 39﴿

Meal 40

Ancak onlardan ihlâslı kulların müstesna. 40﴿

Meal 41

(Allah) şöyle buyurdu: «İşte bana varan dosdoğru yol budur.» 41﴿

Meal 42

«Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna.» 42﴿

Meal 43

Muhakkak cehennem, onların hepsine vâdolunan yerdir. 43﴿

Meal 44

Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer gurup ayrılmıştır. 44﴿

Meal 45

(Allah'ın azabından korkup rahmetine sığınan) takvâ sahipleri, mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. 45﴿

Meal 46

«Oraya emniyet ve selâmetle girin» (denilir, onlara). 46﴿

Meal 47

Biz, onların gönüllerindeki kini söküp attık; onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar. 47﴿

Meal 48

Onlara orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar, oradan çıkarılmayacaklardır. 48﴿

Meal 49

(Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. 49﴿

Meal 50

Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir. 50﴿

Meal 51

Onlara İbrahim'in misafirlerinden (meleklerden) de haber ver. 51﴿