Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hicr Suresi
263
14 . Cüz

Meal 16

Andolsun, biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar için süsledik. 16﴿

Meal 17

Onu kovulmuş her şeytandan koruduk. 17﴿

Meal 18

Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş takip etmektedir. 18﴿

Meal 19

Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü (bir biçimde) her şeyi bitirdik. 19﴿

Meal 20

Orada hem sizin için, hem de sizin rızık vermediğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik. 20﴿

Meal 21

Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. 21﴿

Meal 22

Rüzgârları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Onu toplayıp depolayan da siz değilsiniz. 22﴿

Meal 23

Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz (her şeye gerçek) varisleriz 23﴿

Meal 24

Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanları da. 24﴿

Meal 25

Şüphesiz senin Rabbin onları diriltip bir araya getirecektir. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. 25﴿

Meal 26

Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. 26﴿

Meal 27

Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. 27﴿

Meal 28-29

Hani Rabbin meleklere, "Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin" demişti. 28-29﴿

Meal 30

Bunun üzerine bütün melekler saygı ile eğildiler. 30﴿

Meal 31

Ancak İblis, saygı ile eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı. 31﴿
Hicr Suresi
264
14 . Cüz

Meal 32

Allah, "Ey İblis! Saygı ile eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne?" dedi. 32﴿

Meal 33

İblis dedi ki: "Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygı ile eğilemem." 33﴿

Meal 34-35

Allah, "Öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lânet senin üzerinedir" dedi. 34-35﴿

Meal 36

İblis: "Rabbim! Öyle ise onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver" dedi. 36﴿

Meal 37-38

Allah da, "O halde sen vakti (yalnızca benim tarafımdan) bilinen güne (kıyamete) kadar mühlet verilenlerdensin" dedi. 37-38﴿

Meal 39-40

İblis, "Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım" dedi. 39-40﴿

Meal 41-42

Allah, "İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur" dedi. 41-42﴿

Meal 43

Şüphesiz cehennem, onların hepsinin buluşacağı yerdir. 43﴿

Meal 44

Onun yedi kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır. 44﴿

Meal 45

Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde ve pınarlar başındadır. 45﴿

Meal 46

Onlara, "Girin oraya esenlikle, güven içinde" denilir. 46﴿

Meal 47

Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde, kardeşler olarak karşılıklı otururlar. 47﴿

Meal 48

Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz, onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. 48﴿

Meal 49-50

Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver. 49-50﴿

Meal 51

Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver. 51﴿