Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hicr Suresi
262
14 . Cüz

Hicr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. Sûre de başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları; peygamberlerin, çeşitli zamanlarda azgınlara ve inkârcılara karşı verdikleri mücadeleler çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu sûre de ayrıca ilâhî kitapların kendisiyle kemale erdiği Kur’an’ın, her türlü tahriften korunacağı hükmü de yer almaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Elif-lâm-râ. Bunlar kitabın, apaçık Kur’an’ın âyetleridir. 1﴿

Meal 2

Zaman olacak, inkâr edenler, "Keşke müslüman olsaydık!" diye hayıflanacaklar. 2﴿

Meal 3

Bırak onları; yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları; yakında bilecekler! 3﴿

Meal 4

Biz hiçbir toplumu, kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helâk etmedik. 4﴿

Meal 5

Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. 5﴿

Meal 6

Dediler ki: "Ey kendisine vahiy gelen adam! Sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin!" 6﴿

Meal 7

"Doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirseydin ya!" 7﴿

Meal 8

Biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz, o zaman da onlara artık süre tanınmaz. 8﴿

Meal 9

Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. 9﴿

Meal 10

Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. 10﴿

Meal 11

Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. 11﴿

Meal 12-13

İşte onu (Kur’an’ı) inkârcıların kalplerine, inanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilâhî kanun uygulanmıştır. 12-13﴿

Meal 14-15

Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar, yine de "Herhalde gözlerimiz perdelendi, hatta bize büyü yapılmış olmalı!" derler. 14-15﴿
Hicr Suresi
263
14 . Cüz

Meal 16

Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. 16﴿

Meal 17

Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. 17﴿

Meal 18

Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa onu da parlak bir ışık kovalar. 18﴿

Meal 19

Arzı da yaydık, oraya sağlam dağlar yerleştirdik, orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. 19﴿

Meal 20

Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. 20﴿

Meal 21

Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. 21﴿

Meal 22

Biz, rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik, gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz. 22﴿

Meal 23

Kuşkusuz hayat veren de öldüren de biziz; her şeyin son sahibi de biz oluruz. 23﴿

Meal 24

Andolsun biz, içinizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da muhakkak biliriz. 24﴿

Meal 25

Ve senin rabbin, onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O, hakîmdir, alîmdir. 25﴿

Meal 26

Andolsun biz insanı şekillenebilir özlü balçıktan, (şekil verilip) kurutulmuş çamurdan yarattık. 26﴿

Meal 27

Cin türüne gelince daha önce onu da kavurucu alevden yaratmıştık. 27﴿

Meal 28

Hani rabbin meleklere demişti ki: "Ben şekillenebilir özlü balçıktan, (şekil verilip) kurutulmuş çamurdan bir insan yaratacağım" demişti. 28﴿

Meal 29

"Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit siz de hemen onun için secdeye kapanın." 29﴿

Meal 30

Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. 30﴿

Meal 31

Yalnız İblîs hariç; o, secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı. 31﴿