Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hicr Suresi
262
14 . Cüz

Hicr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. Sûre de başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları; peygamberlerin, çeşitli zamanlarda azgınlara ve inkârcılara karşı verdikleri mücadeleler çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu sûre de ayrıca ilâhî kitapların kendisiyle kemale erdiği Kur’an’ın, her türlü tahriften korunacağı hükmü de yer almaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Elif. Lâm. Râ. Bunlar Kitab'ın ve apaçık bir Kur'an'ın âyetleridir. 1﴿

Meal 2

İnkâr edenler zaman zaman, keşke biz de müslüman olsaydık, diye arzu ederler. 2﴿

Meal 3

Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalayadursun. (Kötü sonucu) yakında bilecekler! 3﴿

Meal 4

Helâk ettiğimiz hiçbir ülke yoktur ki hakkında (bizce) bilinen bir yazgı olmasın. 4﴿

Meal 5

Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez, ve onu geciktiremez. 5﴿

Meal 6

Dediler ki: «Ey kendisine Kur'an indirilen (Muhammed)! Sen mutlaka bir mecnunsun!» 6﴿

Meal 7

«Eğer doğru söyleyenlerden idiysen, bize melekleri getirmeliydin.» 7﴿

Meal 8

Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez. 8﴿

Meal 9

Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız. 9﴿

Meal 10

Andolsun, senden önceki milletler arasında da elçiler gönderdik. 10﴿

Meal 11

Onlara bir peygamber gelmeyedursun, hemen onunla alay ederlerdi. 11﴿

Meal 12

İşte böylece biz onu, (inkârcılığı) suçluların kalplerine sokarız. 12﴿

Meal 13

Öncekilerin başına gelenlerden ders almaları gerekirken onlar hala buna (Kur'an'a) inanmıyorlar. 13﴿

Meal 14-15

Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar, yine de «Gözlerimiz boyandı, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır» derler. 14-15﴿
Hicr Suresi
263
14 . Cüz

Meal 16

Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve seyr edenler için onu süsledik. 16﴿

Meal 17

Onları, taşlanmış (kovulmuş) her şeytandan koruduk. 17﴿

Meal 18

Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna. Onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür. 18﴿

Meal 19

Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. 19﴿

Meal 20

Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için (gerekli) geçim vasıtaları yarattık. 20﴿

Meal 21

Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. 21﴿

Meal 22

Biz, rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. (Biz bunları yapmasaydık) siz onu (yeterli) suyu depolayamazdınız. 22﴿

Meal 23

Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz. 23﴿

Meal 24

Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da biliriz. 24﴿

Meal 25

Şüphesiz Rabbin onları (kıyamette) toplayacaktır. Çünkü O, hakîmdir, alîmdir. 25﴿

Meal 26

Andolsun biz insanı, (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. 26﴿

Meal 27

Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. 27﴿

Meal 28

Hani Rabbin meleklere demişti ki: «Ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım.» 28﴿

Meal 29

«Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın!» 29﴿

Meal 30

Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. 30﴿

Meal 31

Fakat İblis hariç! O, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. 31﴿