Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hicr Suresi
262
14 . Cüz

Hicr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. Sûre de başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları; peygamberlerin, çeşitli zamanlarda azgınlara ve inkârcılara karşı verdikleri mücadeleler çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu sûre de ayrıca ilâhî kitapların kendisiyle kemale erdiği Kur’an’ın, her türlü tahriften korunacağı hükmü de yer almaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Elif Lâm Râ. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın âyetleridir. 1﴿

Meal 2

İnkar edenler, "Keşke müslüman olsaydık" diye çok arzu edeceklerdir. 2﴿

Meal 3

Bırak onları yesinler (içsinler), yararlansınlar; emelleri onları oyalayadursun. İleride (gerçeği) bilecekler. 3﴿

Meal 4

Helâk ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı (belli vakti) vardır. 4﴿

Meal 5

Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz. 5﴿

Meal 6

Dediler ki: "Ey kendisine Zikir (Kur'an) indirilen kimse! Sen mutlaka delisin!" 6﴿

Meal 7

"Eğer doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirsene!" 7﴿

Meal 8

Biz melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. 8﴿

Meal 9

Şüphesiz o zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz. 9﴿

Meal 10

Ey Muhammed! Andolsun, senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik. 10﴿

Meal 11

Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı. 11﴿

Meal 12

Aynı şekilde (onların tutumlarına uygun olarak) biz onu suçluların kalbine sokarız. 12﴿

Meal 13

Önceki milletlerin (helakine dair Allah'ın) kanunu geçmiş iken onlar buna (Kur'an'a) inanmazlar. 13﴿

Meal 14-15

Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar yine "Gözlerimiz döndürüldü, biz herhâlde büyülenmiş bir toplumuz" derlerdi. 14-15﴿
Hicr Suresi
263
14 . Cüz

Meal 16

Andolsun, biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar için süsledik. 16﴿

Meal 17

Onu kovulmuş her şeytandan koruduk. 17﴿

Meal 18

Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş takip etmektedir. 18﴿

Meal 19

Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü (bir biçimde) her şeyi bitirdik. 19﴿

Meal 20

Orada hem sizin için, hem de sizin rızık vermediğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik. 20﴿

Meal 21

Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. 21﴿

Meal 22

Rüzgârları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Onu toplayıp depolayan da siz değilsiniz. 22﴿

Meal 23

Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz (her şeye gerçek) varisleriz 23﴿

Meal 24

Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanları da. 24﴿

Meal 25

Şüphesiz senin Rabbin onları diriltip bir araya getirecektir. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. 25﴿

Meal 26

Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. 26﴿

Meal 27

Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. 27﴿

Meal 28-29

Hani Rabbin meleklere, "Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin" demişti. 28-29﴿

Meal 30

Bunun üzerine bütün melekler saygı ile eğildiler. 30﴿

Meal 31

Ancak İblis, saygı ile eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı. 31﴿