Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hâkka Suresi
567
29 . Cüz

Meal 9

Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler (halkı) hep o günahı işlediler. 9﴿

Meal 10

Rablerinin elçisine karşı geldiler, O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. 10﴿

Meal 11

Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık; 11﴿

Meal 12

Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç çıkmasın diye yaptık. 12﴿

Meal 13

Sûra bir defa üflendiğinde; 13﴿

Meal 14

Yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirine bir çarpışta darmadağın edildiğinde; 14﴿

Meal 15

İşte o gün olacak olur. 15﴿

Meal 16

Gök yarılır, o gün (bütün) bunların düzeni çökmüştür. 16﴿

Meal 17

Melekler göklerin etrafındadır. O gün rabbinin arşını bunların da üstünde olan sekiz (melek) yüklenir. 17﴿

Meal 18

O gün hesaba çekilirsiniz, size ait hiçbir sır gizli kalmaz. 18﴿

Meal 19

Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki "Alın kitabımı okuyun; 19﴿

Meal 20

Doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum." 20﴿

Meal 21

Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içindedir; 21﴿

Meal 22-23

Meyveleri kolayca devşirilebilir yüce bir cennettedir. 22-23﴿

Meal 24

Onlara "Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak âfiyetle yiyin için" denir. 24﴿

Meal 25-26

Kitabı sol tarafından verilene gelince o, "Keşke" der, "Bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim! 25-26﴿

Meal 27

Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi! 27﴿

Meal 28

Malım bana hiç fayda sağlamadı; 28﴿

Meal 29

Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti." 29﴿

Meal 30

(Ve şöyle emredilir:) Onu yakalayıp bağlayın; 30﴿

Meal 31

Sonra onu alevli ateşe atın! 31﴿

Meal 32

Sonra da (diğerleriyle birlikte) onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincire dizin! 32﴿

Meal 33

Çünkü o, ulu Allah’a iman etmezdi; 33﴿

Meal 34

Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. 34﴿
Hâkka Suresi
568
29 . Cüz

Meal 35

Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. 35﴿

Meal 36

Yananların akıntısından başka yiyeceği de yoktur! 36﴿

Meal 37

Onu da günahkârlardan başkası yemez. 37﴿

Meal 38-39

Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, 38-39﴿

Meal 40

Kur’an elbette değerli bir elçinin sözüdür. 40﴿

Meal 41

O bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz! 41﴿

Meal 42

O bir kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz! 42﴿

Meal 43

O, âlemlerin rabbi tarafından indirilmiştir. 43﴿

Meal 44

Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, 44﴿

Meal 45

Elbette onu kıskıvrak yakalardık. 45﴿

Meal 46

Sonra onun can damarını koparırdık. 46﴿

Meal 47

Hiçbiriniz buna mâni olamazdınız. 47﴿

Meal 48

Doğrusu Kur’an, takvâ sahipleri için bir öğüttür. 48﴿

Meal 49

İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. 49﴿

Meal 50

Muhakkak o, kâfirler için bir iç yarasıdır. 50﴿

Meal 51

O, gerçekten kesin bilginin kendisidir. 51﴿

Meal 52

Şu halde ulu rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et! 52﴿

Meâric Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyetteki “elMe’âric”kelimesinden almıştır. Me’âric, yükselme yolları demektir. Sûredebaşlıca, Mekke müşriklerinin inkâr, inat ve azgınlıkları, insan tabiatının bazıyönleri, ölüm ötesi hayatın gerçekliği konu edilmektedir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-3

Birisi, huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından inkârcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi. 1-3﴿

Meal 4

Melekler ve rûh O’na, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. 4﴿

Meal 5

Şimdi sen güzelce sabret. 5﴿

Meal 6

Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. 6﴿

Meal 7

Biz ise onu yakın görmekteyiz. 7﴿

Meal 8

O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. 8﴿

Meal 9

Dağlar da atılmış renkli yüne döner. 9﴿

Meal 10

Dost dostunun halini sormaz olur. 10﴿