Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hâkka Suresi
567
29 . Cüz

Meal 9

Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler halkı (Lût kavmi) hep o günahı (şirki) işlediler. 9﴿

Meal 10

Böylece Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler, O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi. 10﴿

Meal 11

Şüphesiz, su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık; 11﴿

Meal 12

Onu sizin için bir ibret ve öğüt yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin diye. 12﴿

Meal 13-15

Artık Sûr'a bir defa üflendiği, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman, işte o gün olacak olur (kıyamet kopar). 13-15﴿

Meal 16

Gök de yarılır ve artık o gün o, çökmeye yüz tutar. 16﴿

Meal 17

Melekler onun (göğün) etrafındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz (melek) yüklenir. 17﴿

Meal 18

(Ey insanlar!) O gün (hesap için) huzura alınırsınız; size ait hiçbir sır gizli kalmaz. 18﴿

Meal 19-20

ᅠKitabı sağ tarafından verilen: Alın, kitabımı okuyun; doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum, der. 19-20﴿

Meal 21-22-23

Artık o, meyveleri sarkmış yüce bir cennette hoşnut kalacağı bir hayat içindedir. 21-22-23﴿

Meal 24

(Onlara denir ki:) Geçmiş günlerde işlediklerinize (iyi amellerinize) karşılık, âfiyetle yeyin, için. 24﴿

Meal 25-26

Kitabı sol tarafından verilene gelince, o: Keşke, der, bana kitabım verilmeseydi de, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim! 25-26﴿

Meal 27

Keşke onunla (ölümümle) her iş olup bitseydi! 27﴿

Meal 28

Malım bana hiç fayda sağlamadı; 28﴿

Meal 29

Saltanatım da benden (koptu), yok olup gitti. 29﴿

Meal 30

Onu yakalayın da, (ellerini boynuna) bağlayın; 30﴿

Meal 31

Sonra alevli ateşe atın onu! 31﴿

Meal 32

Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun! 32﴿

Meal 33

Çünkü o, ulu Allah'a iman etmezdi, 33﴿

Meal 34

Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. 34﴿
Hâkka Suresi
568
29 . Cüz

Meal 35

Bu sebeple, bugün burada onun candan bir dostu yoktur. 35﴿

Meal 36-37

Ancak günahkârların yediği kanlı irinden başka yiyeceği de yoktur. 36-37﴿

Meal 38-39

Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, 38-39﴿

Meal 40

Hiç şüphesiz o (Kur'an), çok şerefli bir elçinin sözüdür. 40﴿

Meal 41

Ve o, bir şair sözü değildir. Ne de az iman ediyorsunuz! 41﴿

Meal 42

Bir kâhin sözü de değildir (o). Ne de az düşünüyorsunuz! 42﴿

Meal 43

(O), âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. 43﴿

Meal 44

Eğer (Peygamber) bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, 44﴿

Meal 45

Elbette onu kıskıvrak yakalardık. 45﴿

Meal 46

Sonra onun can damarını koparırdık (onu yaşatmazdık). 46﴿

Meal 47

Hiçbiriniz buna mâni de olamazdınız. 47﴿

Meal 48

Doğrusu o (Kur'an), takvâ sahipleri için bir öğüttür. 48﴿

Meal 49

İçinizde (onu) yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. 49﴿

Meal 50

Muhakkak o, kâfirler için bir iç yarasıdır. 50﴿

Meal 51

Ve o, gerçekten kat'î bilginin ta kendisidir. 51﴿

Meal 52

O halde, ulu Rabbinin adını yüceltip noksanlıklardan tenzih et. 52﴿

Meâric Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyetteki “elMe’âric”kelimesinden almıştır. Me’âric, yükselme yolları demektir. Sûredebaşlıca, Mekke müşriklerinin inkâr, inat ve azgınlıkları, insan tabiatının bazıyönleri, ölüm ötesi hayatın gerçekliği konu edilmektedir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-3

Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından inkârcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabı istedi! 1-3﴿

Meal 4

Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar. 4﴿

Meal 5

(Resûlüm!) Şimdi sen güzelce sabret. 5﴿

Meal 6

Doğrusu onlar, o azabı (ihtimalden) uzak görüyorlar. 6﴿

Meal 7

Biz ise onu yakın görmekteyiz. 7﴿

Meal 8

O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olur. 8﴿

Meal 9

Dağlar da atılmış yüne döner. 9﴿

Meal 10

Dost, dostu sormaz. 10﴿