Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hâkka Suresi
567
29 . Cüz

Meal 9

Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler (halkı olan Lût kavmi) hep o suçu işlediler. 9﴿

Meal 10

Öyle ki Rablerinin elçilerine karşı geldiler. Bunun üzerine Allah da onları gittikçe artan bir azap ile yakaladı. 10﴿

Meal 11-12

Şüphesiz, (Nûh zamanında) su bastığı vakit, sizi gemide biz taşıdık ki, bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin. 11-12﴿

Meal 13-15

Sûr'a bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş(kıyamet kopmuş)tur. 13-15﴿

Meal 16

Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur. 16﴿

Meal 17

Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz taşıyıcı taşır. 17﴿

Meal 18

O gün (hesap için Allah'a) arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. 18﴿

Meal 19

İşte o vakit, kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki: "Gelin, kitabımı okuyun!" 19﴿

Meal 20

"Çünkü ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum." 20﴿

Meal 21

Artık o, hoşnut bir hayat içindedir. 21﴿

Meal 22

Yüksek bir cennettedir. 22﴿

Meal 23

Onun meyveleri sarkar (kolaylıkla devşirilebilir). 23﴿

Meal 24

(Onlara şöyle denir:) "Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık, afiyetle yiyin, için." 24﴿

Meal 25

Kitabı kendisine sol tarafından verilen ise şöyle der: "Keşke kitabım bana verilmeseydi." 25﴿

Meal 26

"Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim." 26﴿

Meal 27

"Keşke ölüm her şeyi bitirseydi." 27﴿

Meal 28

"Malım bana hiçbir yarar sağlamadı." 28﴿

Meal 29

"Saltanatım da yok olup gitti." 29﴿

Meal 30

(Allah şöyle der:) "Onu yakalayıp bağlayın." 30﴿

Meal 31

"Sonra onu cehenneme atın." 31﴿

Meal 32

"Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan zincire vurun onu." 32﴿

Meal 33

"Çünkü o, azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu." 33﴿

Meal 34

"Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu." 34﴿
Hâkka Suresi
568
29 . Cüz

Meal 35

"Bu sebeple, bugün burada onun samimi bir dostu yoktur." 35﴿

Meal 36

"Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur." 36﴿

Meal 37

"Onu günahkârlardan başkası yemez." 37﴿

Meal 38-40

Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o (Kur'an), hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin (Allah'dan alıp tebliğ ettiği) sözüdür. 38-40﴿

Meal 41

O, bir şâirin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz! 41﴿

Meal 42

Bir kâhinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz! 42﴿

Meal 43

O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. 43﴿

Meal 44-45

Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı mutlaka onu kudretimizle yakalardık. 44-45﴿

Meal 46

Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. 46﴿

Meal 47

Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. 47﴿

Meal 48

Şüphesiz Kur'an Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. 48﴿

Meal 49

Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. 49﴿

Meal 50

Şüphesiz Kur'an, kâfirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir. 50﴿

Meal 51

Şüphesiz Kur'an gerçek kesin bilgidir. 51﴿

Meal 52

O halde sen, yüce Rabbinin adıyla tespih et. 52﴿

Meâric Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyetteki “elMe’âric”kelimesinden almıştır. Me’âric, yükselme yolları demektir. Sûredebaşlıca, Mekke müşriklerinin inkâr, inat ve azgınlıkları, insan tabiatının bazıyönleri, ölüm ötesi hayatın gerçekliği konu edilmektedir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-3

Soran birisi, yükselme yollarının sahibi Allah tarafından kâfirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu. 1-3﴿

Meal 4

Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir. 4﴿

Meal 5

(Ey Muhammed!) Sen güzel bir şekilde sabret. 5﴿

Meal 6

Şüphesiz onlar o azabı uzak görüyorlar. 6﴿

Meal 7

Biz ise onu yakın görüyoruz. 7﴿

Meal 8-9

Göğün, erimiş maden gibi ve dağların atılmış renkli yün gibi olacağı günü hatırla. 8-9﴿

Meal 10

(O gün) hiçbir samimi dost, dostunu sormaz. 10﴿