Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hâkka Suresi
568
29 . Cüz

Meal 35

Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. 35﴿

Meal 36

Yananların akıntısından başka yiyeceği de yoktur! 36﴿

Meal 37

Onu da günahkârlardan başkası yemez. 37﴿

Meal 38-39

Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, 38-39﴿

Meal 40

Kur’an elbette değerli bir elçinin sözüdür. 40﴿

Meal 41

O bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz! 41﴿

Meal 42

O bir kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz! 42﴿

Meal 43

O, âlemlerin rabbi tarafından indirilmiştir. 43﴿

Meal 44

Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, 44﴿

Meal 45

Elbette onu kıskıvrak yakalardık. 45﴿

Meal 46

Sonra onun can damarını koparırdık. 46﴿

Meal 47

Hiçbiriniz buna mâni olamazdınız. 47﴿

Meal 48

Doğrusu Kur’an, takvâ sahipleri için bir öğüttür. 48﴿

Meal 49

İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. 49﴿

Meal 50

Muhakkak o, kâfirler için bir iç yarasıdır. 50﴿

Meal 51

O, gerçekten kesin bilginin kendisidir. 51﴿

Meal 52

Şu halde ulu rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et! 52﴿

Meâric Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyetteki “elMe’âric”kelimesinden almıştır. Me’âric, yükselme yolları demektir. Sûredebaşlıca, Mekke müşriklerinin inkâr, inat ve azgınlıkları, insan tabiatının bazıyönleri, ölüm ötesi hayatın gerçekliği konu edilmektedir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-3

Birisi, huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından inkârcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi. 1-3﴿

Meal 4

Melekler ve rûh O’na, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. 4﴿

Meal 5

Şimdi sen güzelce sabret. 5﴿

Meal 6

Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. 6﴿

Meal 7

Biz ise onu yakın görmekteyiz. 7﴿

Meal 8

O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. 8﴿

Meal 9

Dağlar da atılmış renkli yüne döner. 9﴿

Meal 10

Dost dostunun halini sormaz olur. 10﴿
Meâric Suresi
569
29 . Cüz

Meal 11-14

Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kişi, o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın! 11-14﴿

Meal 15-16

Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki o (cehennem) alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. 15-16﴿

Meal 17

Haktan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. 17﴿

Meal 18

Haktan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. 18﴿

Meal 19

Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. 19﴿

Meal 20

Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. 20﴿

Meal 21

Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. 21﴿

Meal 22

Ancak namaz kılanlar başka; 22﴿

Meal 23

Namazlarını devamlı kılanlar; 23﴿

Meal 24-25

İsteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar; 24-25﴿

Meal 26

Hesap gününün doğruluğuna inananlar; 26﴿

Meal 27-28

Rablerinin azabından çekinenler -ki rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz-; 27-28﴿

Meal 29-31

İffetlerini koruyanlar -ki eşleri ve câriyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar; ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir-; 29-31﴿

Meal 32

Emanetlerine ve ahidlerine riayet edenler; 32﴿

Meal 33

Şahitliklerini dosdoğru yapanlar; 33﴿

Meal 34

Namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler; 34﴿

Meal 35

İşte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. 35﴿

Meal 36-37

O inkârcılara ne oluyor ki (inkâr veya alay etmek için) grup grup sağdan soldan sana doğru koşuyorlar. 36-37﴿

Meal 38

Üstelik bir de onlardan her biri nimetler cennetine yerleştirileceğini mi umuyor? 38﴿

Meal 39

Asla! Biz onları, şu bildikleri şeyden yaratmışızdır. 39﴿