Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hâkka Suresi
568
29 . Cüz

Meal 35

Bu sebeple, bugün burada onun candan bir dostu yoktur. 35﴿

Meal 36-37

Ancak günahkârların yediği kanlı irinden başka yiyeceği de yoktur. 36-37﴿

Meal 38-39

Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, 38-39﴿

Meal 40

Hiç şüphesiz o (Kur'an), çok şerefli bir elçinin sözüdür. 40﴿

Meal 41

Ve o, bir şair sözü değildir. Ne de az iman ediyorsunuz! 41﴿

Meal 42

Bir kâhin sözü de değildir (o). Ne de az düşünüyorsunuz! 42﴿

Meal 43

(O), âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. 43﴿

Meal 44

Eğer (Peygamber) bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, 44﴿

Meal 45

Elbette onu kıskıvrak yakalardık. 45﴿

Meal 46

Sonra onun can damarını koparırdık (onu yaşatmazdık). 46﴿

Meal 47

Hiçbiriniz buna mâni de olamazdınız. 47﴿

Meal 48

Doğrusu o (Kur'an), takvâ sahipleri için bir öğüttür. 48﴿

Meal 49

İçinizde (onu) yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. 49﴿

Meal 50

Muhakkak o, kâfirler için bir iç yarasıdır. 50﴿

Meal 51

Ve o, gerçekten kat'î bilginin ta kendisidir. 51﴿

Meal 52

O halde, ulu Rabbinin adını yüceltip noksanlıklardan tenzih et. 52﴿

Meâric Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyetteki “elMe’âric”kelimesinden almıştır. Me’âric, yükselme yolları demektir. Sûredebaşlıca, Mekke müşriklerinin inkâr, inat ve azgınlıkları, insan tabiatının bazıyönleri, ölüm ötesi hayatın gerçekliği konu edilmektedir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-3

Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından inkârcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabı istedi! 1-3﴿

Meal 4

Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar. 4﴿

Meal 5

(Resûlüm!) Şimdi sen güzelce sabret. 5﴿

Meal 6

Doğrusu onlar, o azabı (ihtimalden) uzak görüyorlar. 6﴿

Meal 7

Biz ise onu yakın görmekteyiz. 7﴿

Meal 8

O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olur. 8﴿

Meal 9

Dağlar da atılmış yüne döner. 9﴿

Meal 10

Dost, dostu sormaz. 10﴿
Meâric Suresi
569
29 . Cüz

Meal 11-14

Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir). Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından (kurtuluş için), oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın. 11-14﴿

Meal 15

Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki, o (cehennem) alevlenen bir ateştir. 15﴿

Meal 16

Derileri kavurup soyar. 16﴿

Meal 17-18

Yüz çevirip geri dönen, (servet) toplayıp yığan kimseyi (kendine) çağırır! 17-18﴿

Meal 19

Gerçekten insan, pek hırslı (ve sabırsız) yaratılmıştır. 19﴿

Meal 20

Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. 20﴿

Meal 21

Ona imkân verildiğinde ise pinti kesilir. 21﴿

Meal 22-23

Ancak şunlar öyle değildir: Namaz kılanlar, ki onlar namazlarında devamlıdırlar (ihmal göstermezler;) 22-23﴿

Meal 24-25

Mallarında, isteyene ve (isteyemediği için) mahrum kalmışa belli bir hak tanıyanlar; 24-25﴿

Meal 26

Ceza (ve hesap) gününün doğruluğuna inananlar; 26﴿

Meal 27-28

Rablerinin azabından korkanlar, ki Rablerinin azabı(na karşı) emin olunamaz; 27-28﴿

Meal 29-31

Irzlarını koruyanlar -ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz; bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir-; 29-31﴿

Meal 32

Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler; 32﴿

Meal 33

Şahitliklerini (dosdoğru) yapanlar; 33﴿

Meal 34

Namazlarını koruyanlar; 34﴿

Meal 35

İşte bunlar, cennetlerde ağırlanırlar. 35﴿

Meal 36-37

(Resûlüm!) O kâfirlere ne oluyor ki, bölük bölük sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar. 36-37﴿

Meal 38

Onlardan her biri nimet cennetine sokulacağını mı umuyor? 38﴿

Meal 39

Hayır (hiç ummasınlar!) Şüphesiz biz onları, kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık (fakat ibret almadılar, imana gelmediler). 39﴿