Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hâkka Suresi
568
29 . Cüz

Meal 35

"Bu sebeple, bugün burada onun samimi bir dostu yoktur." 35﴿

Meal 36

"Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur." 36﴿

Meal 37

"Onu günahkârlardan başkası yemez." 37﴿

Meal 38-40

Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o (Kur'an), hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin (Allah'dan alıp tebliğ ettiği) sözüdür. 38-40﴿

Meal 41

O, bir şâirin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz! 41﴿

Meal 42

Bir kâhinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz! 42﴿

Meal 43

O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. 43﴿

Meal 44-45

Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı mutlaka onu kudretimizle yakalardık. 44-45﴿

Meal 46

Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. 46﴿

Meal 47

Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. 47﴿

Meal 48

Şüphesiz Kur'an Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. 48﴿

Meal 49

Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. 49﴿

Meal 50

Şüphesiz Kur'an, kâfirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir. 50﴿

Meal 51

Şüphesiz Kur'an gerçek kesin bilgidir. 51﴿

Meal 52

O halde sen, yüce Rabbinin adıyla tespih et. 52﴿

Meâric Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyetteki “elMe’âric”kelimesinden almıştır. Me’âric, yükselme yolları demektir. Sûredebaşlıca, Mekke müşriklerinin inkâr, inat ve azgınlıkları, insan tabiatının bazıyönleri, ölüm ötesi hayatın gerçekliği konu edilmektedir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-3

Soran birisi, yükselme yollarının sahibi Allah tarafından kâfirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu. 1-3﴿

Meal 4

Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir. 4﴿

Meal 5

(Ey Muhammed!) Sen güzel bir şekilde sabret. 5﴿

Meal 6

Şüphesiz onlar o azabı uzak görüyorlar. 6﴿

Meal 7

Biz ise onu yakın görüyoruz. 7﴿

Meal 8-9

Göğün, erimiş maden gibi ve dağların atılmış renkli yün gibi olacağı günü hatırla. 8-9﴿

Meal 10

(O gün) hiçbir samimi dost, dostunu sormaz. 10﴿
Meâric Suresi
569
29 . Cüz

Meal 11-14

Birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın. 11-14﴿

Meal 15-16

Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz, cehennem derileri kavurup çıkaran alevli ateştir. 15-16﴿

Meal 17-18

O, (hakka) arka döneni ve (imandan) yüz çevireni; servet toplayıp yığanı kendine çağırır. 17-18﴿

Meal 19

Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. 19﴿

Meal 20

Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır. 20﴿

Meal 21

Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır. 21﴿

Meal 22

Ancak, namaz kılanlar başka. 22﴿

Meal 23

Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir. 23﴿

Meal 24-25

Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir. 24-25﴿

Meal 26

Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. 26﴿

Meal 27

Onlar, Rablerinin azabından korkan kimselerdir. 27﴿

Meal 28

Çünkü, Rablerinin azabından emin olunamaz. 28﴿

Meal 29

Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. 29﴿

Meal 30

Ancak eşleri, yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar (eşleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri konusunda) kınanmazlar. 30﴿

Meal 31

Kim bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşan kimselerdir. 31﴿

Meal 32

Onlar, emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. 32﴿

Meal 33

Onlar, şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. 33﴿

Meal 34

Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. 34﴿

Meal 35

İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. 35﴿

Meal 36-37

Şimdi, inkar edenlere ne oluyor ki, boyunlarını uzatarak (alay etmek için) sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar? 36-37﴿

Meal 38

Onlardan her biri Naîm Cennetine sokulacağını mı umuyor? 38﴿

Meal 39

Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden (meniden) yarattık. 39﴿