Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Hac Suresi
341
17 . Cüz

Meal 73

Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar, hepsi bunun için toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de âciz, istenen de. 73﴿

Mü'minûn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 118 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMü’minûn” kelimesinden almıştır. “el-Mü’minûn”, mü’minler demektir. Müşriklere son uyarı niteliğindeki bu sûrede, mü’minlerin zafere ulaşacakları, kötülerin cezaya çarptırılacağı konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 74

Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. 74﴿

Mü'minûn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 118 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMü’minûn” kelimesinden almıştır. “el-Mü’minûn”, mü’minler demektir. Müşriklere son uyarı niteliğindeki bu sûrede, mü’minlerin zafere ulaşacakları, kötülerin cezaya çarptırılacağı konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 75

Allah meleklerden de resüller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. 75﴿

Mü'minûn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 118 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMü’minûn” kelimesinden almıştır. “el-Mü’minûn”, mü’minler demektir. Müşriklere son uyarı niteliğindeki bu sûrede, mü’minlerin zafere ulaşacakları, kötülerin cezaya çarptırılacağı konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 76

Onların önlerindekini de (yaptıklarını da), arkalarındakini de (yapacaklarını da) bilir. Bütün işler hep Allah'a döndürülür. 76﴿

Mü'minûn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 118 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMü’minûn” kelimesinden almıştır. “el-Mü’minûn”, mü’minler demektir. Müşriklere son uyarı niteliğindeki bu sûrede, mü’minlerin zafere ulaşacakları, kötülerin cezaya çarptırılacağı konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 77

Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. 77﴿

Mü'minûn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 118 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMü’minûn” kelimesinden almıştır. “el-Mü’minûn”, mü’minler demektir. Müşriklere son uyarı niteliğindeki bu sûrede, mü’minlerin zafere ulaşacakları, kötülerin cezaya çarptırılacağı konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 78

Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da müslüman diye isimlendirdi ki, Peygamber size şahit (ve örnek) olsun, siz de insanlara şahit (ve örnek) olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır! 78﴿

Mü'minûn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 118 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMü’minûn” kelimesinden almıştır. “el-Mü’minûn”, mü’minler demektir. Müşriklere son uyarı niteliğindeki bu sûrede, mü’minlerin zafere ulaşacakları, kötülerin cezaya çarptırılacağı konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
Mü'minûn Suresi
342
18 . Cüz

Meal 1

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. 1﴿

Meal 2

Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. 2﴿

Meal 3

Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. 3﴿

Meal 4

Onlar ki, zekatı öderler. 4﴿

Meal 5

Onlar ki, ırzlarını korurlar. 5﴿

Meal 6

Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. 6﴿

Meal 7

Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. 7﴿

Meal 8

Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler. 8﴿

Meal 9

Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler. 9﴿

Meal 10

İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. 10﴿

Meal 11

Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedî kalacaklardır. 11﴿

Meal 12

Andolsun, biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık. 12﴿

Meal 13

Sonra onu az bir su (meni) halinde sağlam bir karargaha (ana rahmine) yerleştirdik. 13﴿

Meal 14

Sonra bu az suyu "alaka" haline getirdik. Alakayı da "mudga" yaptık. Bu "mudga"yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şânı ne yücedir! 14﴿

Meal 15

Sonra (ey insanlar) siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz. 15﴿

Meal 16

Sonra yine muhakkak siz, kıyamet gününde (tekrar) diriltileceksiniz. 16﴿

Meal 17

Andolsun, biz sizin üzerinizde yedi yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz. 17﴿