Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Gâşiye Suresi
593
30 . Cüz

Meal 12

Orada akan bir pınar vardır. 12﴿

Meal 13-16

Orada yüksek tahtlar önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. 13-16﴿

Meal 17-20

Peki insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? 17-20﴿

Meal 21

Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın. 21﴿

Meal 22

Onlara egemen bir zorba değilsin. 22﴿

Meal 23

Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse, 23﴿

Meal 24

Allah onu en büyük azapla cezalandırır. 24﴿

Meal 25

Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. 25﴿

Meal 26

Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. 26﴿

Fecr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr”kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Yemin olsun tan yerinin ağarmasına; 1﴿

Meal 2

On geceye; 2﴿

Meal 3

Çift olana ve tek olana; 3﴿

Meal 4

Geçip gitmekte olan geceye. 4﴿

Meal 5

Düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? 5﴿

Meal 6

Görmedin mi, rabbin ne yaptı Âd kavmine; 6﴿

Meal 7-8

Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e; 7-8﴿

Meal 9

Vadide kayaları oyarak şehir yapan Semûd’a; 9﴿

Meal 10

Kazıklı Firavun’a? 10﴿

Meal 11

İşte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. 11﴿

Meal 12

Oralarda durmadan fesat çıkardılar. 12﴿

Meal 13

Bu yüzden rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. 13﴿

Meal 14

Çünkü rabbin her şeyi yakından izlemektedir. 14﴿
Fecr Suresi
594
30 . Cüz

Meal 15

İnsana gelince, rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, "Rabbim bana ikram etti" der (mutlu olur). 15﴿

Meal 16

Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise "Rabbim beni önemsemedi" der (mutsuz olur). 16﴿

Meal 17

Hayır, hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. 17﴿

Meal 18

Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. 18﴿

Meal 19

Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. 19﴿

Meal 20

Malı aşırı derecede seviyorsunuz. 20﴿

Meal 21

Hayır, bu böyle olmamalı! Yer dağılıp parça parça olduğunda; 21﴿

Meal 22

Rabbin gelip melekler de saf saf dizildiğinde; 22﴿

Meal 23

O gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? 23﴿

Meal 24

İnsan, "Keşke (âhiret) hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım!" der. 24﴿

Meal 25

Artık o gün Allah’ın vereceği cezayı kimse veremez. 25﴿

Meal 26

O’nun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. 26﴿

Meal 27

Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! 27﴿

Meal 28

Sen O’ndan razı, O da senden hoşnut olarak rabbine dön. 28﴿

Meal 29

Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. 29﴿

Meal 30

Cennetime gir! 30﴿

Beled Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk âyetteki “el-Beled” kelimesindenalmıştır. Beled, şehir, belde demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Yemin ederim şu beldeye; 1﴿

Meal 2

Senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye; 2﴿

Meal 3

Ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara! 3﴿

Meal 4

Hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. 4﴿

Meal 5

O, hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? 5﴿

Meal 6

"Pek çok mal harcadım" diyor. 6﴿

Meal 7

Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? 7﴿