Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Gâşiye Suresi
593
30 . Cüz

Meal 12

Orada akan bir kaynak vardır. 12﴿

Meal 13-16

Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. 13-16﴿

Meal 17

Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır! 17﴿

Meal 18

Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir! 18﴿

Meal 19

Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir! 19﴿

Meal 20

Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır! 20﴿

Meal 21

Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin. 21﴿

Meal 22

Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin. 22﴿

Meal 23-24

Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır. 23-24﴿

Meal 25

Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. 25﴿

Meal 26

Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. 26﴿

Fecr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr”kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Tan yerinin ağarmasına andolsun, 1﴿

Meal 2

On geceye andolsun, 2﴿

Meal 3

Çifte ve teke andolsun, 3﴿

Meal 4

Geçip giden geceye andolsun (ki, müşrikler azaba uğrayacaklardır). 4﴿

Meal 5

Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. 5﴿

Meal 6-10

(Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd'un kavmi) Ad'e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan (Salih'in kavmi) Semûd'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? 6-10﴿

Meal 11-12

Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. 11-12﴿

Meal 13

Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. 13﴿

Meal 14

Şüphesiz Rabbin, gözetlemededir. 14﴿
Fecr Suresi
594
30 . Cüz

Meal 15

İnsan ise; Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, "Rabbim bana ikram etti" der. 15﴿

Meal 16

Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, "Rabbim beni aşağıladı" der. 16﴿

Meal 17

Hayır, hayır! Yetime ikram etmiyorsunuz. 17﴿

Meal 18

Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. 18﴿

Meal 19

Haram helâl demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. 19﴿

Meal 20

Malı da pek çok seviyorsunuz. 20﴿

Meal 21

Hayır, yeryüzü (kıyamet sarsıntısıyla) parça parça olup dağıldığı zaman, 21﴿

Meal 22-23

Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan (yaptıklarını birer birer) hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak!? 22-23﴿

Meal 24

"Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım" der. 24﴿

Meal 25

Artık o gün, Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. 25﴿

Meal 26

Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. 26﴿

Meal 27

(Allah şöyle der:) "Ey huzur içinde olan nefis!" 27﴿

Meal 28

"Sen O'ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!" 28﴿

Meal 29

"(İyi) kullarımın arasına gir." 29﴿

Meal 30

"Cennetime gir." 30﴿

Beled Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk âyetteki “el-Beled” kelimesindenalmıştır. Beled, şehir, belde demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-4

Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke'ye), babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık. 1-4﴿

Meal 5

İnsanoğlu, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? 5﴿

Meal 6

"Yığınla mal harcadım" diyor. 6﴿

Meal 7

Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? 7﴿