Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Fecr Suresi
594
30 . Cüz

Meal 15

İnsana gelince, rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, "Rabbim bana ikram etti" der (mutlu olur). 15﴿

Meal 16

Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise "Rabbim beni önemsemedi" der (mutsuz olur). 16﴿

Meal 17

Hayır, hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. 17﴿

Meal 18

Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. 18﴿

Meal 19

Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. 19﴿

Meal 20

Malı aşırı derecede seviyorsunuz. 20﴿

Meal 21

Hayır, bu böyle olmamalı! Yer dağılıp parça parça olduğunda; 21﴿

Meal 22

Rabbin gelip melekler de saf saf dizildiğinde; 22﴿

Meal 23

O gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? 23﴿

Meal 24

İnsan, "Keşke (âhiret) hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım!" der. 24﴿

Meal 25

Artık o gün Allah’ın vereceği cezayı kimse veremez. 25﴿

Meal 26

O’nun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. 26﴿

Meal 27

Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! 27﴿

Meal 28

Sen O’ndan razı, O da senden hoşnut olarak rabbine dön. 28﴿

Meal 29

Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. 29﴿

Meal 30

Cennetime gir! 30﴿

Beled Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk âyetteki “el-Beled” kelimesindenalmıştır. Beled, şehir, belde demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Yemin ederim şu beldeye; 1﴿

Meal 2

Senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye; 2﴿

Meal 3

Ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara! 3﴿

Meal 4

Hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. 4﴿

Meal 5

O, hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? 5﴿

Meal 6

"Pek çok mal harcadım" diyor. 6﴿

Meal 7

Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? 7﴿
Beled Suresi
595
30 . Cüz

Meal 8-9

Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? 8-9﴿

Meal 10

Ve ona iki yolu göstermedik mi? 10﴿

Meal 11

Fakat o, sarp yolu göze alamadı. 11﴿

Meal 12

O sarp yol nedir, bilir misin? 12﴿

Meal 13

Köle âzat etmektir. 13﴿

Meal 14-16

Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. 14-16﴿

Meal 17

Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. 17﴿

Meal 18

İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. 18﴿

Meal 19

Âyetlerimizi inkâr edenler ise bâtılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. 19﴿

Meal 20

Onların hakkı, üzerlerine kapatılmış bir ateştir. 20﴿

Şems Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “eş-Şems”kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Yemin olsun, güneşe ve kuşluğuna; 1﴿

Meal 2

Işığı onun ardından geldiğinde aya; 2﴿

Meal 3

Onu (dünyayı) aydınlattığında gündüze; 3﴿

Meal 4

Onu karanlıkla örttüğünde geceye; 4﴿

Meal 5

Göğe ve onu kurana; 5﴿

Meal 6

Yere ve onu yayıp döşeyene; 6﴿

Meal 7

Nefse ve onu (insanın özü olarak) şekillendirip düzenleyene; 7﴿

Meal 8

Ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene! 8﴿

Meal 9

Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. 9﴿

Meal 10

Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. 10﴿

Meal 11

Semûd kavmi, hak tanımazlığı yüzünden (peygamberini) yalanladı. 11﴿

Meal 12

En azılısı cüretle ileri atıldığında; 12﴿

Meal 13

Allah’ın elçisi onlara, "Allah’ın (mûcize olarak) verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın" demişti. 13﴿

Meal 14

Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine rableri, günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felâketler göndererek hepsini helâk etti. 14﴿

Meal 15

O, yaptığının sonucundan korkacak değildir. 15﴿